Bestyrelsens beretning for sæsonen 2017-2018.

beretning

beretning

Den nu afsluttede sæson har været speciel og noget anderledes.

Den 18. august fejrede vi klubbens 75års jubilæum med et brag af en festdag.
Lige fra morgenstunden til langt ud på natten blev dagen festligholdt.
Bestyrelsen og mange medlemmer havde lagt et kæmpe arbejde i at få denne dag til at blive en succes og der er grund til endnu en gang at takke alle for det store arbejde, som blev ydet op til og på selve dagen.

I foråret blev det nye dieselanlæg opsat, og der var i bestyrelsen store forventninger til, at mange ville benytte muligheden for at bruge anlægget.

Desværre var der fra starten en del begyndervanskeligheder, men da først der blev udskiftet en pumpe, lykkedes det at få anlægget til at fungere som ønsket.
Bestyrelsens forventninger for anlægget er til fulde blevet opfyldt. Vi har i år solgt meget store mængder diesel, bl.a. fordi mange sejlere fra fjorden har opdaget, at det er let at sejle til Hadsund og tanke.
Hver måned bliver der lavet kontrol af dieselsalget og ved hver påfyldning af tanken bliver der beregnet pris, således at der hele tiden tages højde for eventuelle fald-eller prisstigninger.
Vi var i forbindelse med udskiftningen af det gamle anlæg nød til at skifte den gamle tank ud, da det viste sig at den var ganske ulovlig, men den havde fungeret ganske godt i rigtig lang tid.

Ude ved mastekranen er der lagt fliser til stor fordel for kapsejlere og andre, der skal have søsat både. Samtidig er det noget lettere for ejere af både med master, at få disse transporteret fra masteskuret og ud til mastekranen.
Fliserne langs “gamle” havn er blevet erstattet af herregårdssten, så der nu er kommet symetri med de sten der ligger på mellembroen og andre steder på havnen. Det er planen, at der i 2019 yderligere skal lægges sten fra den gamle bedding og op til klubhuset, således at man kan gå tørskoet hele vejen rundt på havnen.

Beklædningen på det røde hus er blevet færdiggjort, således at huset nu er i en pæn stand.

I nogen tid har der været problemer med gummigeden, idet den havde det med at spilde smøreolie. Den har fået den store reperation, så nu skulle vi være ovre det problem.
Minigraveren har ligeledes været hos “doktor” og har fået det store eftersyn.

Ædruelighed blandt medlemmerne er fremherskende. Salget af øl og vand fra automaten har været stærkt nedadgående og for at råde lidt bod på denne tendens, har vi i sommer udskiftet sortimentet, således at der er 2 slags Hancook øl. Salg af alkoholdfri øl er gået katastrofalt tilbage, men kan stadig fås.

I løbet af en weekend blev arealet øst for beddingen drænet. Bestyrelsen var opmærksom på, at der ved denne proces kunne dukke minder fra fortiden op, så der var enighed om, at vi skulle bruge professionel arbejds-kraft, for ikke at
få ødelagt vores egne maskiner. Og ganske rigtig, overskudsmaterialer fra udgravning af havnen var endt på pladsen, så der var mange spændende fund på arealet.
Allerede da de første rør var lagt, kunne man se at dræningen virkede og at bækken, hvortil drænet var ført til, fik en væsentlig større vandkapasitet.

Eternitpladerne på den østlige del af klubhuset er blevet renset og de defekte plader og rygninger er blevet udskiftet. Efterfølgende er hele taget blevet malet 2 gange, hvilket har pyntet gevaldigt på husets udseende.

I januar måned har der været afholdt møde med repræsentanter for vinterbaderne. De havde et ønske om at få bedre plads, idet antallet af medlemmer, som har været stigende, havde problemer med at være i de nuværende lokaler. På mødet blev det aftalt, at der kunne søges økonomiske midler hos fonde, som ikke tidligere var benyttet af sejlklubben. Efterfølgende skete der ikke mere fra vinterbadernes side, men sidst på foråret blev bestyrelsen bekendt med, at  interbaderne havde henvendt sig til roklubben for at få plads hos denne klub. Der har været afholdt et enkelt møde med roklubben, hvor vi blev gjort bekendt med, at der var tegnet et nyt projekt, som skulle ligge på roklubbens areal, men da vanddybden ved roklubben ikke giver mulighed for vinterbaderne, skulle de fortsat bruge havnen i sejlklubben. Hvorledes tingene står lige nu er uvist, idet vi ikke har hørt nærmere.

På sejlersiden har der i året løb været en god aktivitet.
Året startede med en træningsweekend for ynglingesejlere. Der var ca. 20 deltagere fordelt på 6 både. Der arbejdes på at afholde DM for ynglinge næste år i Hadsund.
Onsdagssejladsen har været afholdet 17 gange i sæsonen med 11 både tilmeldt. Det ville være godt, om flere ville være med og vi ser gerne, at der kommer nogle flere gaster. Fjordcuppen har afholdt 4 sejladser med både fra Hobro, Mariager og Hadsund. Desværre var det Hobro der løb med årets pokal.
Uden for fjorden er der også vist resultater. Jesper Brøndum blev europamester i sin 18foot Skiff og J70 holdet kom også igang igen og fik en samlet 8plads ved årets ligasejladser. Gruppen deltog også i Kielerugen, hvor holdet fik en 9ende plads af 46 både.
Den bedste præstation i år må tildeles Thomas Gerlach, Han vandt Palby Fyn Rundt og ugen efter vandt han Classic Fyn Rundt, hvorefter han sejlede til Udbyhøj og deltog i Kattegat Classic Cup, som han naturligvis også vandt.
I alderen 16-21 år har 4 medlemmer deltaget i Yongster sailling camps i Horsens og Oure. På disse camps sejles der i J70 sammen med 60 andre ungdomssejlere. Yderligere har Hadsund Sejlklub haft besætningsmedlemmer på Youngster 1+2 bådene i sejlsportsligaen ́s 2 division, samt i WOW båden (woman on Water)

Ungdomsafdelingen har det ikke godt for tiden. Desværre er der kun 1-2 medlemmer, hvorfor vi nok må pakke udstyret sammen og lægge ungdomsarbejdet i dvale ved udgangen af 2018. Om vi kan få gang i det igen til næste år står lidt hen i det uvisse. Det vil, hvis vi skal have gang i det igen, kræve, at der er flere medlemmer, som vil påtage sig opgaven.

Gæstesejlere og campister har igen i år nydt godt af, at vi har en engageret flok havnefogder. Deres arbejde i de uger, hvor vi har besøg, højner standarden. Vi kan konstatere, at campernes antal er stærkt stigende. Om det skyldes at vi er kommet i den europæiske camperguide eller om det er mund til mund metoden der virker, står lidt hen i det uvisse.

Sidste år efterlyste vi interesserede medlemmer, som kunne være behjælpelig med at påtage sig havnefogedopgaven. Det gav resultat, men der er plads til yderligere medlemmer, der vil være med til at give gæsterne en god oplevelse  ved at benytte Hadsund Sejlklub.

Bestyrelsen takker alle de medlemmer som har ydet en meget stor indsats i løbet af året. Uden Jeres hjælp ville det ikke være muligt at drive en klub som vores. Det lyder fra både campister og gæstesejlere, at vores havnearealer er
flotte og vores andre faciliteter samt den hjælpsomhed og venlighed man møder i Hadsund Sejlklub , er helt i top og det kan vi godt være stolte af.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *