Lokalt havneregulativ for Kulturhavnen i Hadsund

trafikhavn

trafikhavn

Havnens areal: Hadsund Trafikhavn

Havnearealet omfatter det med rødt markerede kajanlæg, med tilstødende pladsareal. Der henvises til lokalplan nr: 61/2014.

Myndighed:

Havnens myndighed er Park og Trafik, Mariagerfjord Kommune. Der er for trafikhavnen i Hadsund indgået aftale med Hadsund sejlklub om administration af gæstesejlere.

Hadsund sejlklub opkræver havneafgift på  markeret havneareal. Alle indtægter fra gæstesejlere tilfalder sejlklubben. Mariagerfjord Kommune kan til enhver tid arrangerer events, arrangementer, gæsteophold o.lign. hvor gæsteafgift suspenderes.

De af kommunen udlejede bådpladser er undtaget denne havneafgift.

Generelt:

Havnen fungerer som frihavn for Træskibs Sammenslutningen.

Politiet, fiskerikontrollen og andre myndigheder der varetager deres opgaver efter lovgivningens almindelige regler, kan benytte kajplads og slæbesteder efter behov.

Enhver, der opholder sig på havnens område, er pligtig til at rette sig efter havnemyndighedens anvisninger. Bemærk, at Hadsund sejlklub har ifølge aftale med Mariagerfjord Kommune ret til opkrævning af havneafgift for gæstesejlere  i Hadsund Trafikhavn.

Mener nogen sig forurettet af havnefoged/havnemyndighed, kan sagen skriftligt indbringes for Park og Trafik, Mariagerfjord Kommune, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.

Der henvises i øvrigt til: Bekendtgørelse om standard reglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne BEK nr. 9139 af 15/04/2002 (gældende)

Bådpladser:

Mariagerfjord Kommune kan udleje bådpladser  til større skibe.  Betingelser for leje af bådepladser kan indhentes ved henvendelse herom til Park og Trafik, Mariagerfjord kommune. Disse bådpladser betaler havneafgift til Mariagerfjord Kommune, og skal således ikke opkræves havneafgift til Hadsund sejlklub.

Gæstesejlere:

Gratis dagsophold:
Reglerne for gratis dagsophold i Mariager Kommunale havn er følgende:

  • I tidsrummet mellem kl. 08:00- 19:00, kan der ske gratis ophold i havnen.
  • Dagsophold er kun tilladt ved de på skiltet mærkerede arealer
  • Der stilles IKKE faciliteter til rådighed på De kommunale havnearealer. Der henvises således til anvendelse af og betaling for faciliteter i den lokale lystbådehavn.
  • Det er ikke tilladt at anvende sejlklubbens faciliteter uden klubbens tilladelse.
  • Der henvises til Hadsund sejlklub, når der gøres ønskes brug af faciliteter. Disse er: kranløft, mastekran, dieselpåfyldning, vandpåfyldning og toilettømning.

Ved ophold udover ovennævnte tidsrum opkræves havnepenge. Bemærk, at Hadsund sejlklub har ifølge aftale med Mariagerfjord Kommune ret til opkrævning af havneafgift for gæstesejlere  i  Hadsund Trafik havn.

Denne afgift giver mulighed for at anvende sejlklubbens faciliteter.

Bo Rasmussen

Driftsplanlægger, Afdelingen for Park og Trafik

Østergade 22

9510 Arden

Tlf: 97113000

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *