Referat fra bestyrelsesmøde 4. April 2018

Dagsorden for bestyrelsesmøde 4 april 2018.

 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

 1. Orientering fra formanden
 2. Økonomi med tal fra kassereren.
 3. Persondataloven.
 4. Regler for gæstesejlere fra lande udenfor Schengen.
 5. Tiltrækning af nye medlemmer.
 6. Dansk sejlunions generalforsamling. Info fra Per Carlsen.
 7. Hjemmeside opdatering / Infoskærm i klubhuset.
 8. Jubilæumsfest.
 9. Eventuelt.

Deltagere :  Jens Nørgaard, Jens Jørgen Falsig ,Jan Vernersen, Rene Poulsen, Per Carlsen, Preben Grøn og Leif Christensen.

Referat :

 1. Referatet blev godkendt.
 2. Den nye dieselstander bliver monteret i uge 16. Formændene for fjordens sejlklubber har afholdt møde med to repræsentanter fra teknisk forvaltning i Mariagerfjord , her blev bl.a. drøftet problematikken angående lystbåde der ligger gratis ved trafikhavnen / kanalen i Hadsund og inderhavnen i Hobro. Kommunen er på vej med en løsning.
  Reklamefolderen om fjordens havne bliver opdateret af turistforeningen og Hobro sejlklub.
  Der har været afholdt møde ang. ” Vild med vand”. Her blev det besluttet at markedsføringen i høj grad vil foregå på Facebook. Der vil blive fremstillet et PowerPoint show der skal køre  kontinuerligt i sejlklubben på dagen. Det undersøges om man i lighed med sidste år kan få deltagelse af Falck. Som et incitament til at få nye sejlere til at vælge Hadsund sejlklub, vil  minimum de første 3 nye medlemmer der melder sig ind i forbindelse med ” Vild med vand ” arrangementet, få stillet gratis bådplads til rådighed i resten af 2018.
  Waterfestivalen der for år tilbage var arrangeret af sejlklubben, roklubben og dykkerklubben bliver ikke arrangeret mere, derfor bliver kassen fordelt mellem de tre klubber og Dragebådene foræres til roklubben.
 3. Økonomien ser generelt rigtig fint ud, på trods af de store investeringer der laves og de mange udmeldelser der kommer, men der er desværre igen for mange der ikke har betalt kontingent, bådpladsleje osv. Kassereren sender rykkere til skyldnerne. Da der i øjeblikket er lang ventetid på at få indskud retur ved bådpladsopsigelser, sendes der en liste til medlemmer der har opsagt bådplads så der er mulighed for at se hvilket ” nummer” man er på listen.
 4. Der er kommet nye regler for håndtering af personlige data som træder i kraft 25 maj. Derfor er der udpeget et hurtigt arbejdende udvalg, der skal afklare hvad vi gør nu og i fremtiden angående dette.
 5. Ankommer der gæstesejlere fra ikke Schengen lande og Hadsund lystbådehavn er første danske ankomsthavn, skal havnefogeden indsamle oplysninger om navn, adresse og cpr.nr. på alle ombord, hvorefter politiet skal kontaktes. Politiet vil ankomme senest 2 timer senere og håndtere resten.
 6. Jens Nørgaard har kontaktet kommunikations linjen på Ålborg universitet for at få hjælp til / gode råd ang. markedsføring af sejlklubben i forbindelse med tiltrækning af nye sejlere. To elever vil, mod betaling af et lille beløb, sammen med 3 fra bestyrelsen udføre dette projekt. Bestyrelsen vil gerne lave en sejlerskole, hvor voksne øvede og uøvede kan lære at sejle. Det er tiltænkt at man kan komme som totalt uvidende og i løbet af et år være i stand til at sejle en sejlbåd/ motorbåd, samt have erhvervet duelighedsbevis og VHF bevis. Klargøring/vedligeholdelse på land vil også være en del af undervisningen. Kort sagt ” fra landkrabbe til søulk på et år ”.                    Kurserne vil koste et beløb, som refunderes, hvis der købes bådplads indenfor 2 år. Markedsføring vil foregå i lokalområdet, da det er personer herfra vi efterfølgende kan sælge bådpladser til.                                  Undervisningen vil i første omgang foregå i undervisernes egne både, men bliver det en succes vil klubben anskaffe sig en billig og egnet båd til formålet.
 7. Per Carlsen deltog i Dansk sejlunions generalforsamling. Han fik indtryk af at der er ved at komme et linjeskift i sejlunionen, så der satses mere på bredden end på eliten, hvilket også må siges at være tiltrængt, idet mange mindre klubber har meldt sig ud. Der har været stor udskiftning i bestyrelsen. Noget kunne også tyde på et skifte i økonomien idet tilskuddet til sejlsportsligaen er reduceret fra 775000 kr. til 400000 kr. Bladet ”Sejler” udkommer fremover kun elektronisk, da det koster en formue at udsende den trykte udgave.
 8. Hjemmesiden indeholder meget der er forældet og vil derfor blive opdateret. En informationsskærm med arrangementer, nyheder, vejrudsigt og hjemmesiden vil blive opsat i klubhuset, hvis der kan findes en fornuftig og velfungerende løsning. Per Carlsen har opgaven.
 9. Forberedelserne til jubilæumsfesten 18 august er godt i gang. Der er arrangeret leje af telt, borde, stole og scene af Visborg idrætsforening.
  Musikken leveres af det kendte kopiband Gas-bi-dua ( gæt selv hvilket musik de spiller ). Der er i øjeblikket ved at blive arrangeret mad osv.
  Der vil være et arrangement om formiddagen, reception om eftermiddagen og kæmpefest om aftenen, så reserver allerede nu hele dagen.
        
 10. De arrangerede foredrag i løbet af denne vinter blev drøftet. Konklusionen blev at kvaliteten har været god, men deltagelsen har svigtet, derfor overvejes det at lave færre foredrag i fremtiden og i stedet finde nye tiltag, forslag modtages gerne.
  Fredags cafeen betragtes som en succes, med 15–25 deltagere hver gang og vil derfor køre videre til efteråret.                                                                                                                                                                                                      
  Medlemsmødet der skulle have været afholdt 3 maj er udsat til 24 maj !!!!                                                                                                          

              Referent / Leif Christensen.                      

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *