Referat fra bestyrelsesmøde 25. Jan 2018

Dagsorden bestyrelsesmøde 25 januar 2018.
1. Godkendelse af referat.
2. Nyt fra formanden.
3. Diesel anlæg.
4. 75 års jubilæum.
5. Mastevogn.
6. Visionsmøde
7. Møde med kommunen ang. både ved trafikhavnen / kanalen.
8. Eventuelt.

Deltagere :
Jens Nørgaard, Jens Jørgen Falsig, Jan Vernersen, Rene Poulsen, Per Carlsen, Preben Grøn og Leif Christensen.

Referat :
1. Referatet blev godkendt.

2. Medlemmer af ” Foreningen Norden ” afholder møde i sejlklubben 19 marts, hvor forfattere af ” Bogen om Mariager fjord ” kommer og fortæller om baggrunden for bogen. Sejlklubbens medlemmer er meget velkomne.
Politiet holder informationsmøde angående håndtering af gæstebåde fra lande udenfor Schengen samarbejdet. Jens Nørgaard deltager og informerer havnefogederne om fremtidige procedurer.

Havneguiden på FLIDs hjemmeside skal opdateres. Preben Grøn har opgaven.

Dansk sejlunion afholder generalforsamling i Nyborg 17 marts. Per Carlsen deltager.

Nordjysk windsurfing klub har været særdeles gode til at erhverve nye medlemmer, derfor har De indkaldt andre klubber til møde/foredrag, hvor De vil give gode ideer. Rene Poulsen deltager.

3. Der er indkøbt et brugt diesel anlæg. Dermed er der mulighed for at købe diesel hele døgnet og betale med kort. Tanken i spilhuset er også udskiftet, da den gamle var en jordtank uden godkendelse. Havnefogederne bliver orienteret om den meget begrænsede vedligeholdelse der skal ydes fra deres side.

4. Jubilæumsfesten 18 august vil blive afholdt i et stort telt på plænen foran klubhuset. Der bliver også et fælles arrangement i løbet af dagen. Skitsen er lavet, detaljerne kommer på plads 27 februar, når der er møde med styregruppen. Det bliver århundredets fest, så reserver allerede nu hele dagen.

5. Rene var blevet tilbudt en mastevogn med drejehjul og ville høre bestyrelsens holdning. Det blev besluttet at der ikke er behov i øjeblikket.

6. Visionsmøde afholdes 14 marts.

7. Kommunen har nu endelig, efter vi har rykket for svar, foreslået et møde angående både ved trafikhavnen/kanalen. Jens Nørgaard og Leif Christensen deltager.

8. Der afholdes træningsweekend for Ynglinge både 5-6 maj. Jan Vernersen har indkaldt til møde i styregruppe sport 13 februar, hvor årets forskellige aktiviteter i styregruppen vil blive diskuteret, bl.a. skal sejlerne fra J70 holdet fremlægge planer og ambitionsniveau så dette kan afstemmes med budgettet.

Referent/ Leif Christensen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *