Bestyrelsesmøde 3. oktober

  Referat fra bestyrelsesmøde i Sejlklubben 3 Oktober 2017 kl. 19 :
                Der var afbud fra Keld gammelgaard.
                Dagsorden :
            1.Møde med J70 gruppen
            2. Godkendelse af referat
            3. Orientering fra formanden
            4. Forløbet af generalforsamlingen
            5. Prislisten
            6. Visionsoplæg fra Jan
            7. Eventuelt

 

Referat :

Møde med J70 gruppen

Som omtalt i referat fra forrige bestyrelsesmøde ønskede bestyrelsen et møde med repræsentanter fra J70 ligasejlerne angående fremtiden for projektet. Mødet blev imidlertid aflyst da ligasejlerne var forhindret. Mødet vil finde sted på et senere tidspunkt.          

                                                                                                                                  
Godkendelse af referat. 

Referatet blev godkendt. 

Orientering fra formanden.  

FLID ( Foreningen af lystbådehavne i Danmark ) afholder efterårsseminar og messe i Fredericia 23 November. Keld Gammelgård og Jens Nørgård deltager.

For at opnå kommunale tilskud kræver kommunerne at klubber anvender Conventus, samme regnskabssystem som kommunerne anvender. Kasserer Jens Jørgen Falsig tager kursus i Conventus og han forventer sejlklubbens  regnskab overgår til dette system i fremtiden. 

Gratis badning i Hadsund svømmehal for medlemmer med familie, begynder torsdag 26 Oktober kl. 16.30 – 18.00 og hver torsdag hele vinteren. Bestyrelsen anbefaler, på opfordring af livredder Jan Pedersen, medlemmer at tage livredderuddannelse. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Jan tlf. 51558534.

Generalforsamlingen. 
Dagsorden/indkaldelse udsendes i år for første gang på mail. Den vil også figurere på tavlen i klubhuset samt på hjemmesiden. Arbejdskortet hvor man angiver om man ønsker at arbejde eller betale, samt registrerer timer og forsikringsforhold, vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der vil være mulighed for at printe arbejdskortet ud fra hjemmesiden, samt hente det i klubhuset. Ifølge vedtægterne betragtes det som om man ønsker at betale, hvis ikke arbejdskortet er sendt/ afleveret senest 1 December

Prislisten:Prislisten blev gennemgået. Bestyrelsen foreslår følgende prisjusteringer 

Kontingent aktiv seniormedlem uden bådplads ændres fra 400kr til 600kr hvert halve år. Pris for gæstebåde over 10 meter ændres fra 130kr til 150 kr. Autocampere og både på 10 m eller derunder betaler fortsat 130kr/døgn.

Visionsoplæg.   

Jan Vernersen har lavet et flot visionsoplæg, som bestyrelsen på et visions/strategimøde i Januar/februar, vil følge op på.

Eventuelt.           

Forskellige projekter der skal på budgettet og udføres i 2018 blev drøftet. Blandt andet vil dræn på vinter pladsen Øst for beddingen blive prioriteret.           

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *