Referat fra bestyrelsesmøde 19. september

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Orientering fra formanden
 3. Generalforsamling
   1. Prislisten
   2. Vedtægtsændringer
 1. Forventninger til årsregnskabet
 2. Svømning
 3. Flisearbejde ved mastekran
 4. Eventuelt

Referat:

 

 1. Godkendelse af referat

 

Referatet blev godkendt

 

 1. Orientering fra formanden

 

Formanden opfordrede bestyrelsen til at komme med forslag til beretningen, specielt fremadrettede forslag.

Formanden havde modtaget en indbydelse til et arrangement med Kommunen 25. oktober: Temperaturen på idræt og Fritid. Jan og Keld deltager.

Klubben har også modtaget indbydelse til at deltage i et regnskabsprogram som er obligatorisk for foreninger der modtager støtte fra Kommunen.

Jens Jørgen deltager.

Det kan blive nødvendigt at omlægge vores regnskab så det følger kalenderåret. Det betyder meget merarbejde at operere med to regnskaber, et til medlemmerne der slutter 30. september og et til kommunen der afslutter 31. 12. Og efter forlydender er der en lovændring på vej så vi under alle omstændigheder skal omlægge regnskabsperioden.

En ændring af regnskabsperioden behøver dog ikke at medføre at generalforsamlingen skal flyttes fra november. Man kunne forestille sig at regnskabet afsluttes pr. 31.12 godkendes at revision og bestyrelse. I februar eller marts holdes et medlemsmøde hvor der orienteres om regnskabet, men den endelige godkendelse af regnskabet sker så på generalforsamlingen i november. I november forelægges også budgettet for det kommende år, således at der kan iværksættes diverse arbejder i vinterens løb.

Bestyrelsen vil orientere om tankerne på generalforsamlingen.

 

 

 

Fjordordningen

Formanden kunne konstatere at Fjordordningen, der betyder at vi kan ligge gratis i hinandens havne, ikke fungerer.

De eneste havne hvor der ikke SKAL erlægges et beløb er Hobro, Høllet og Hadsund. For fremtiden vil vi så kræve 30 kr. fra de klubber der har meldt sig ud af ordningen. Havnefogeden skal dog ikke gå rundt og opkræve de 30 kr. Det må sejlerne tage af sig selv.

 1. Generalforsamling
  1. Prislisten

 

De enkelte bestyrelsesmedlemmer gennemgår prislisten og kommer med forslag til evt. ændringer til næste bestyrelsesmøde, 3. oktober.

 1. Vedtægtsændringer

 

De forslag til vedtægtsændringer der blev omtalt på medlemsmødet, vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

 1. Forventninger til årsregnskabet

 

Kassereren havde endnu ikke overblik over det samlede regnskab der slutter 30.09, men det var hans opfattelse at det så fornuftigt ud.

 

 1. Svømning

 

Desværre er det ikke mange der benytter at vi har adgang til svømmehallen hver torsdag i vinterperioden, og det er forholdsvis dyrt at leje hallen. For en sæson er det ca. 6.200 kr.

 

 1. Flisearbejde ved mastekran

 

Jan ville gerne have lagt nogle fliser ved mastekranen. Det mente René nok kunne lade sig gøre når fliserne ved den gamle havn var udskiftet.

 

 1. Eventuelt

 

Det er flot og glædeligt at 22 mand skal på Herretur til ??

Der er usikkerhed om økonomien i J70 projektet. Gruppen vil derfor blive indbudt til et møde med bestyrelsen med henblik på at få afklaret hvordan økonomien forventes at se ud i 2018??

Keld omdelte et forslag til jubilæumsskrift.

René foreslog at klubben indkøbte en ”hydraulisk motorvogn til drev” Den skulle lette serviceringen af motorbådenes drev. (og uanset at den hedder en motorvogn er den ikke med motor). Randers Bådudstyr vil sælge den til Sejlklubben til indkøbspris.

Det blev besluttet at indkøbe vognen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *