Referat bestyrelsesmøde 24. august

 

Der var afbud fra Jan Vernersen

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Orientering fra formanden
 3. Generalforsamlingen
 4. Økonomien
 5. Bosætning i båd
 6. Reparation på havn /René
 7. Ønsker fra vinterbaderne
 8. Henvendelse fra et medlem
 9. Eventuelt

Referat:

 

 1. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

 

 1. Orientering fra formanden

Fra alle sider lød der ros til det flotte arrangement som J70 sejlerne havde arrangeret i weekenden.

Formanden oplyste at John Andersen havde reserveret endnu en bøje (Søren eller Bine) som sejlklubben kunne købe.

Bestyrelsen var enig i at det var nok med en bøje i græsset på sejlklubbens areal. Så vi takker nejtak til yderligere en bøje.

Der skal laves regnskaber til fonde og kommune når vi har fået tilskud til forskellige forbedringer. De to Jens’er og Leif ser på sagen.

Sejlklubben kan fejre 75 års jubilæum 17. august 2018. Det skal markeres.

 1. Generalforsamlingen

Jens havde udarbejdet en tidsplan for deadlines for aktiviteter frem til generalforsamlingen 11. november kl. 13.

I henhold til de nye vedtægter skal forslag til prislisten udsendes på forhånd.

Bestyrelsen vil drøfte en forhøjelse af gæstelejen, der pt. er 130 kr.

 1. Økonomien

Bestyrelsen vendte igen sagen med IT-kriminaliteten der kostede klubben en sum penge. Der er gjort hvad der kan gøres for at forhindre en gentagelse.

Der er forholdsvis få restancer.

 1. Bosætning i båd

Vi havde fået en henvendelse om vi ville acceptere at der er nogen der bor fast i båden.

Det vil bestyrelsen godt acceptere, men det kræver dog godkendelse fra sag til sag. Hvis man bor fast i båden skal der i perioden september til maj, betales for strøm (separat strømmåler) samt 300 kr. pr. måned pr. person i båden, for benyttelse af bad mv. i klubhuset. I resten af året er man ligestillet med andre der bor i deres båd en del af sommeren.

 

 1. Reparation på havn /René

René ønskede at fliser ved den gamle havn udskiftes, da de ligger meget dårligt, og Preben oplyste at der var planer om at købe nogle mobile strømstandere der kunne benyttes på vinteropbevaringspladsen. I dag er der kun to standere.

Det blev bevilget.

 1. Ønsker fra vinterbaderne

Vinterbaderne ønskede bistand til at søge om fondsmidler til en permanent trappe i stedet for deres stige samt udvidelse af sauna.

Jens Nørgaard vil være behjælpelig med at udforme en ansøgning, hvis vinterbaderne har et overblik over omkostningerne.

 1. Henvendelse fra et medlem

Et medlem gjorde opmærksom på at der kunne opstå problemer hvis et andet medlems båd skulle flyttes. Dels er der beddingsvogne der stort set er rustbunker dels kan der opstå en skade ved flytningen. Hvem har så ansvaret?

Leif gjorde opmærksom på at skal en båd flyttes og ejeren ikke er til stede, skal Leif (pladsformand) kontaktes, så vil han sikre at bådejeren kommer til stede eller der udformes en fuldmagt.

Det er et problem at flere tager deres båd på land med rådne beddingsvogne.

 1. Eventuelt

René spurgte om ikke der kan indkøbes brugbart værktøj til containeren.

Bestyrelsen havde forståelse for ønsket, men erfaringerne viste at værktøjet hurtigt forsvandt, så der var ikke umiddelbar stemning for indkøbet.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *