Referat af bestyrelsesmøde 18. april

Dagsorden:

 1. Orientering om Vild med vand – Lars Riborg deltager
 2. Godkendelse af referat
 3. Orientering fra formanden
 4. Udkast til vedtægter
 5. Medlemsmødet
 6. Eventuelt

 

Referat.

 1. Orientering om Vild med vand – Lars Riborg deltager

Lars Riborg orienterede om det foreløbige arbejde med projekt ”Vild med Vand” der for et par år siden blev lanceret af Dansk Sejlunion.

Vi har valgt at gå i samarbejde med Roklubben.

For Sejlklubben og Roklubben vil dette projekt erstatte Waterfestival, idet det ikke længere gav noget særligt i overskud i forhold til indsatsen, og ikke havde meget med vandet at gøre.

Målet med Vild med Vand er ikke at skabe indtægter her og nu, men at skaffe medlemmer og goodwill i byen. Arrangementet holdes på ”Havnens Dag” 10. juni samme dag som der holdes sommerfest.

På medlemsmødet vil der blive givet en nærmere orientering om aktiviteten.

 1. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

 1. Orientering fra formanden

Jens orienterede om at der holdes duelighedsprøve i klubhuset 6. maj, hvorfor en del vil være lukket for andre denne dag.

Forsikringen har bevilget to nye vinduer – i forbindelse med indbruddet. Det er fortsat planen at også de store vinduer i klubhuset udskiftes.

Det røde hus er under renovering og det flotte arbejde med haveanlægget nærmer sig sin afslutning.

 

 1. Udkast til vedtægter

Bestyrelsen havde lovet at se på muligheden for at ”modernisere” vores vedtægter, jf generalforsamlingen hvor et forslag fra Cathie Rasmussen blev forkastet. Bestyrelsen vil orientere om forslaget på medlemsmødet.

 1. Medlemsmødet

Det blev diskuteret hvilke emner bestyrelsen vil bringe op på mødet – Vild med Vand, renovering af det røde hus, klubbens aktiviteter, vedtægter, klubbens økonomi. Desuden vil René Nielsen orientere om J70 i 2017.

 1. Klubbens økonomi

Kassereren orienterede om udviklingen i restancer siden sidst. Det går den rigtige vej.

 1. Eventuelt

René Poulsen havde deltaget i et arrangement om klubudvikling, og havde nogle forslag der skal vurderes: Grill-aftener, brug af SMS som supplement til mail samt indkøb af kaffeautomat. Jens Nørgaard undersøger hvad en kaffeautomat vil koste.

Næste møde 9. maj

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *