Bestyrelsesreferat 23. marts

Referat for bestyrelsesmøde 23. marts i Sejlklubben.

Alle var til stede.

Dagsorden:

0. Vild med vand (Lars Riborg ventes at deltage

1. Godkendelse af referat

2. Orientering fra formanden

3. Renovering af vinduer

4. Ansøgning J70

5. Salg af ynglinge

6. Hjertestarter

7. Økonomi (hvor meget i restance)

8. Vestmolen

9. Højbede

10. Næste møde – forslag 18. april

11. Eventuelt

Referat:

0. Vild med vand

Lars Riborg, der er en af klubbens repræsentanter i den gruppe der skal arbejde med forslag til arrangementet Vild med Vand, var desværre forhindret. Jens Nørgaard orienterede om de foreløbige planer og at der holdes et fællesmøde med roklubben i næste uge.

1. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt

2. Orientering fra formanden

Jens havde været til formandsmøde med de øvrige klubber fra fjorden. Specielt havde man drøftet kommunens pludselige krav om at vi skulle åbne vores slæbesteder, gratis, for alle der havde lyst til at sætte en båd i vandet. Vi havde også sagt nej, og Hobro havde haft en kraftig meningsudveksling med kommunen. Kontroversen havde betydet at der nedsættes et udvalg med repræsentanter for klubberne og kommunen.

Foreningen af tursejlere havde bevilget 4 ekstra bøjer til Mariager Fjord. De lægges ud af fyr- og vagervæsenet, hvilket betyder en lille forøgelse af vores udgifter.

Miljøministeriet havde besluttet at der skulle laves forsøg med rensning af vand med muslinger på liner. Der vil blive udlagt liner i Mariager Fjord med det skulle ikke være til gene for os, da de lægges på lavt vand.

Kommunen havde haft et møde med roklubben og sejlklubben om udarbejdelse af en ny lokalplan. Vi vil undersøge muligheden for et større p-areal. Desuden vil vi sammen med roklubben forskønne arealet mellem klubberne ved at fælde træerne og få rørlagt den bæk, der alligevel ikke indeholder vand.

3. Renovering af vinduer

På grund af et nyt indbrud i klubhuset skal to vinduer udskiftes. I den forbindelse blev det besluttet også at udskifte de store vinduer i klubhuset samt terrassedøren.

4. Ansøgning J70

Der var fremsendt en ansøgning fra J70 gruppen om støtte fra klubben på 16.500 kr.

Som tidligere år vil klubben støtte med startgebyret på 16.000 kr., de 500 kr. vedr. et medlemskab af Ligaforeningen må betales via projektets egen økonomi.

Der var i bestyrelsen enighed om at for en lille klub som Hadsund Sejlklub er 16.000 kr. et betydeligt beløb og vil være det maksimale klubben vil betale til et J70 projekt.

5. Salg af ynglinge

Som tidligere annonceres har vi solgt de to ynglinge og begge både bliver i klubben. Det er væsentligt bedre for alle parter at de benyttes privat end at de står og forfalder.

6. Hjertestarter

Klubben har købt en hjertestarter og den er monteret ved terrassedøren.

7. Økonomi (hvor meget i restance)

Listen med restanter blev gennemgået. Klubbens økonomi ser godt ud.

8. Vestmolen

En gruppe medlemmer havde forskønnet vestmolen, og endda for små midler. Flot!

9. Højbede

Højbedene var også ved at være færdige, der var opsat lamper, nu manglede blot de vandsten der skulle monteret. Også flot arbejde.

10. Næste møde holdes 18. april

11. Eventuelt

René spurgte om formanden var nået videre med overvejelserne om indkøb af dieselstander med dankortautomat. Jens svarede at det havde han ikke, da det var vanskeligt at se at der var økonomisk fornuft i så stor en investering. Vi holder øje med om der skulle findes en brugt stander.

Der er monteret et stik i containeren med kraft

Fra flere sider blev det beklaget at der er nogle medlemmer der er vanskelige at få i arbejde.

Og så helt uden for dagsordenen. Vi har fra Aarhus modtaget følgende:

I august 2018 er Aarhus vært for den største sejlsportsbegivenhed nogensinde i Danmark.
VM i sejlsport for samtlige ti olympiske bådklasser bliver en event med 1500 sejlere fra 100 lande, 800 frivillige og 400.000 gæster på havnen i Aarhus.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få indblik i forberedelserne til VM, hvorfor du skal melde dig som frivillig, og hvorfor du allerede nu skal sætte kryds i kalenderen, når VM i sejlsport afvikles i Aarhus med et brag af en maritim folkefest fra d. 30. juli til d. 12. august 2018.

Besøg VM 2018-hjemmesiden hvor du også kan læse mere om, hvordan du bliver en del af VM-holdet som frivillig.

http://www.aarhus2018.com/frivillig/

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *