Bestyrelsesmøde 27. september

Afbud fra Kim Stoffregen

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat
  2. Nyt fra formanden
  3. Generalforsamlingen
  4. Vild med vand
  5. Eventuelt

Referat

Ad. 1.

Referatet blev godkendt

Ad. 2.

Kim Stoffregen havde meddelt at han udtrådte af bestyrelsen grundet arbejdsmæssige og personlige forhold.

Andelskassen lukker i Hadsund, hvorfor vi har mistet vores hovedsponsor. Jens og Keld undersøger alternativer.

Også i år bliver der svømning om torsdagen mellem 16.30 og 18. Første gang efter efterårsferien.

Der har i længere tid været problemer med mobile pay. Henrik lovede at undersøge sagen hos Danske Bank.

Jens og Keld havde haft et møde med Poul Flohr om projekt J70. Støttegruppen ønskede at ændre organisationen omkring projektet og at bestyrelsen udpeger et medlem. Vi var positive over for ønsket men fandt at udpegningen må afvente generalforsamlingen, hvor der er nyvalg af nogle medlemmer. Gruppen havde også nogle spørgsmål vedr. økonomien, fx betaling for benyttelse af båden. Her var bestyrelsens holdning uændret, at det er støttegruppen der er økonomisk ansvarlig for at der er en sund økonomi i projektet, hvorfor bestyrelsen ikke vil blande sig i prisfastsættelse mv.

Medlemslisten gennemgås for at sikre at den er ajourført. For medlemmer med bådplads er den ajourført, men der er lidt større usikkerhed omkring øvrige medlemmer.

Ad. 3.

Materialet til generalforsamlingen blev gennemgået og det udsendes til medlemmerne 11. oktober.

Prislisten blev gennemgået.

Henrik oplyste at der i årevis har stået en post i regnskabet på et tilgodehavende i Dansk Sejlunion på 1100 kr. Henrik havde kontaktet Sejlunionen der ikke kendte noget til beløbet.

Bestyrelsen besluttede at straksafskrive beløbet.

Ad. 4. Jens var blevet kontaktet af sekretariatet for ”Vild med Vand”, og foreslog at vi går i samarbejde med roklubben om at lave nogle aktiviteter der kan tiltrække et bredere publikum.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *