Bestyrelsesmøde i Sejlklubben 11. maj 2016

Afbud fra Henrik Larsen

Forud for det ordinære møde havde gruppen bag sejlsportsligaen ved Ole Nilesen og René Nielsen ønsket et møde med bestyrelsen.

Problemet var at gruppen havde meget svært ved at komme i kontakt med vores kasserer, og det betød at der var en række hængepartier, hvor de selv måtte lægge penge ud, og der var usikkerhed om hvad der stod på ”gruppens” konto.

Bestyrelsen havde fuld forståelse for problemet. Bestyrelsen ville derfor finde en løsning der kan imødegå problemerne.

René orienterede om at man havde planer om at udleje J70eren til interesserede fra andre klubber. Det var en model som andre havde haft held med, så gruppen havde stort set kopieret deres model, blot med lidt lavere priser. Prisen bliver 600 kr. for en halv dag, og 1200 for en hel dag. Lejer man jollen påtager man sig en selvrisiko på 7.500 kr.

Bestyrelsen gik herefter over til det ordinære møde.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat
  2. Nyt fra formanden
  3. Opfølgning på medlemsmødet
  4. Finansiering af fliseanlæg mv.
  5. Sejlsportsligaen
  6. Eventuelt

Referat

Ad. 1.

Referatet blev godkendt

Ad. 2.

Onsdagssejlerne har en kaffekasse de bruger når der indkøbes brød mv. Af en eller anden grund er den tom. Jens sørger derfor for at klubben spytter 200 kr. i, så kapsejlerne ikke skal vansmægtes. Ellers er princippet at kaffekassen blot skal løbe rundt.

————–

Klubben havde haft besøg fra Falck der havde gået vores sikkerhedsforhold igennem, og de havde forslag til forbedringer.

Der var nogen usikkerhed blandt nogle bestyrelsesmedlemmer om det var sælgere vi havde haft på besøg. Derfor skal det vurderes om vi skal fortsætte med abonnementet, men som et minimum skal der sættes skilte op ved spildevandsbeholderen.

——————-

Enkelte medlemmer har problemer med at komme ind på hjemmesiden, blandt andet formanden. Formanden kontakter derfor Morten Hindsholm for at finde ud af hvad problemet er.

——————-

Noget overraskende var der endnu ingen tilmeldinger til pigekurset der skal holdes næstfølgende weekend.

Ad. 3.

Heldigvis var det ikke de store problemer der blev bragt frem på medlemsmødet – se referat. Det blev besluttet at klubben for egne midler indkøber en hjertestarter – pris alt. Inkl. ca. 15.000 kr.

På medlemsmødet havde Jens orienteret om at der desværre er frafald i Fjordordningen. Bestyrelsen besluttede at vi vil vise storsind og IKKE opkræve penge fra de øvrige fjordklubber, uanset om de er med i Fjordordningen eller ikke. Så må bestyrelsen se på sagen igen, efter sæson.

Formanden havde gjort opmærksom på at vi har nogle ejerløse gamle joller stående. Joller der ikke er markeret med tydeligt ejernavn, vil blive fjernet efter 1. juli 2016

Ad. 4.

Som det også blev orienteret om på medlemsmødet er vi ved at renovere området vest for klubhuset, og Preben mener at det bør suppleres med udskiftning af vores udendørs belysning, da de er nogle strømslugere.

Vi prøver derfor endnu engang at søge Elro fonden, som jo har været os behjælpelige i flere sager, senest Sejlsportsligaen.

Ad. 5.

Det blev besluttet at der oprettes en konto i Andelskassen med et indestående på 20.000 kr. der kan disponeres til nødvendige løbende udgifter i forbindelse med Sejlsportsligaen og andre relevante kapsejladser og træning.

René udstyres med et hævekort (Visaelectron)

Alle udgifter skal modsvares af bilag, og når bilagene er sendt til Henrik Larsen, er han ansvarlig for at et tilsvarende beløb igen indsættes på kontoen, så der i princippet hele tiden er 20.000 kr. på kontoen.

Større fakturaer fx indkøb af sejl sendes til Henrik.

Ad. 6.

Der aftales et møde med Henrik med henblik på at diskutere en løsning på de administrative problemer vi oplever.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *