Bestyrelsesmøde 16/2

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referatet
 2. Orientering fra formanden
 3. Datoer i 2016
 4. Overdækning af container – oplæg følger
 5. Vestmolen og fliser – oplæg følger
 6. Sejlerskolen
 7. Optaget/fri skilte
 8. Indbrud i klubhuset
 9. Klubbens økonomi
 10. Eventuelt

Referat:

 1. Godkendelse af referatet

Referatet blev godkendt

 1. Orientering fra formanden

Jens havde tidligere skrevet rundt til bestyrelsesmedlemmerne om deltagelse i Waterfestival. Det kniber for Jens at finde den nødvendige tid til at deltage i arbejdet, og det kniber med at få medlemmer til at bakke op om aktiviteten.

Bestyrelsen var derfor indstillet på at vi dropper Waterfestival, med mindre der er andre der vil overtage arbejdet. Vi vil derfor spørge gruppen bag Sportsligaen, om de var interesseret i at overtage ansvaret og arbejdet, mod at gruppen får det overskud der ellers tilfalder klubben. Endelig kan vi spørge medlemmerne, om der er nogen der vil overtage ansvar og arbejde.

Sidste år havde bestyrelsen bevilget 7000 kr. til levende musik til sommerfesten. Pengene var ikke blevet brugt, så Jens spurgte om de kunne bevilges til sommerfesten i år. Det blev bevilget.

Der er indkøbt fire flagstænger der vil blive benyttet til det danske, det norske, det svenske og tyske flag.

Gruppen bag Sportsligaen har sendt ansøgninger til forskellige fonde, men Jens vidste ikke om de havde haft held med ansøgningerne.

 1. Datoer i 2016, forslag: Standerhejsning 2/4, medlemsmøde 10/5, sommerfest 28/5, standerstrygning 5/11, generalforsamling 12/11 og endelig julefrokost 26/11.

Hjemmesiden er opdateret med datoer. Her kan I også se hvornår sportsligaen har sejladser

 1. Overdækning af container

Leif og Preben orienterede om projektet med at overdække arealet mellem to containere. Den ”nye” container er leveret, så man er klar når vejret bliver bedre. Men de mangler vist en blandemaskine, så hvis der er nogen der har en sådan i overskud er de velkomne til at kontakte Leif.

 1. Vestmolen og fliser

Leif havde haft kontakt med en havearkitekt (til meget beskeden pris) for at få udarbejdet et forslag til området vest for klubhuset.

Omkring vestmolen arbejdes der fortsat med at få lavet en plan der kan anvendes til ansøgning af fonde.

 1. Sejlerskolen

Der var gode nyheder omkring Mariager Fjord sejlerskole. Det viser sig at ungdomsskolerne er interesseret i et samarbejde, så sejlads og navigation bliver en del af ungdomsskolernes tilbud.

 1. Optaget/fri skilte

Leif havde fået lavet et forslag til nye smartere rød/grønne skilte til havnen. Leif får dem sat i produktion

 1. Indbrud i klubhuset

For anden gang har vi haft indbrud på havnekontoret. Som sidst var tyvens udbytte meget magert – en mobiltelefon til 699 kr., men skufferne i skrivebordet var ødelagt, ligesom ruden i døren var revnet.

Der monteres derfor alarm på havnekontoret. Alle der har A-nøgle vil få instruktion i anvendelse af alarmen.

 1. Klubbens økonomi

Henrik gennemgik vores økonomi, der ser fin ud. Dog har vi på det seneste mistet flere medlemmer end vi har fået. Vi håber at det retter sig når sæsonen indledes.

 1. Eventuelt

Preben havde konstateret at der var kommet vand ind i den første ponton. Sagen undersøges nærmere med henblik på en reparation. Det førte naturligvis til en diskussion af fremtiden for broen. Nye pontoner vil koste mere end spidsen af en jetjager.

For referatet Keld

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *