Bestyrelsesmøde 9. december 2015

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2- Orientering fra formanden

3. Opfølgning på generalforsamling

4. Planer og budgetter

5. Samarbejdsaftale med Hobro

6. Vild med Vand

5. Eventuelt

Referat:

Kim Stoffregen blev budt velkommen til bestyrelsen

1. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt

2. Orientering fra formanden

Jens oplyste at julefrokosten havde været en succes og resultatet var at indtægter og udgifter havde balanceret (der var et underskud på 24 kr.)

Den ny gruppe der skulle understøtte elitesejlerne havde bragt en artikel i Folkebladet om resultatet i Ligaen. Det var flot, og vi håber at de fremover også vil omtale H-båden.

Klubben havde fået en henvendelse fra Båd Nyt. De vil lave en artikelserie om Mariager Fjord og spurgte om vi ville tegne en annonce. Vi ville takke nej. Det er fint med en artikelserie, men det var svært at se hvad vi ville få ud af en annonce – ud over udgifter.

3. Opfølgning på generalforsamling

Generalforsamlingen var forløbet godt og roligt.

Da der havde været en vis kritik af fastgøringen af pontonerne, vil der til foråret blive udlagt nogle betonklodser på ydersiden af pontonerne til sikring af pontonerne ud over pælene.

I den forbindelse var der opstået en misforståelse på generalforsamlingen. Der blev spurgt til forsikringsforholdene vedr. pontonerne og der blev svaret at de var kaskoforsikret. Det skal forstås på den måde at vores pontoner er forsikrede. Hvis bådene kommer til skade er det bådejernes kaskoforsikringer der dækker.

 

4. Planer og budgetter

Som de andre år er det først og fremmest Havn der står for de store udgifter i det kommende år, men vi må også indrømme at havn og omgivelser holdes endog meget flot. Det dyreste projekt i det kommende år er belægning med fliser i området mellem klubhus og havn.

Af andre projekter kan nævnes opførelse af halvtag ved containeren så maskinerne kan køres i læ mv. Trin 2 mod sikker havn, nye flagstænger ved oliekajen og nye ledig/optaget skilte.

Budgettet for Havn og omgivelser overstiger det der er lagt ind i budgettet, men det forekommer måske også realistisk at man ikke når det hele i den kommende sæson – skulle det hele mod forventning blive gennemført må vi bede om generalforsamlingens tilgivelse.

Sport og klub holder sig stort set inden for det budgetterede. I Klub vil baderummene blive shinet op.

 

5. Samarbejdsaftale med Hobro

Samarbejdsaftalen om Mariager Fjord Sejlerskole blev godkendt. Vores andel af opstartsomkostningerne bliver 7.500 kr.

 

6. Vild med Vand

Dansk Sejlunion arbejder med et projekt om ”Vild med vand” i forskellige klubber. Ideen er at få skabt mere aktivitet omkring klubberne.

Ideen er for så vidt god, men hidtil har det været mere bureaukrati end aktivitet, hvorfor det nok har knebet med at skabe interesse blandt klubberne.

Men nu har vi fået en henvendelse fra Sejlunionen om at de vil tilbyde os hjælp – uden en stor ansøgningsprocedure.

Formanden tager et møde med Roklubben som muligvis vil være interesseret i et samarbejde.

5. Eventuelt

Det blev besluttet at fælde de tre-fire træer der står tættest på klubhuset. Ud over at de sviner på parkerede biler fylder de også vores tagrender.

For referatet Keld Gammelgaard

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *