Generalforsamling – Endelig dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

i Hadsund Sejlklub lørdag den 14. nov. 2015 kl: 13.00

i klubhuset.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget for det kommende år.

5. Fastsættelse af prisliste, inkl. kontingent, leje, afgifter m.m.

6. Indkomne forslag:

Fra John Andersen:

”Der er mange bådejere der ikke overholder klubbens love og regler med blandt andet, at både der står på land efter 1/6 skal flyttes på vestsiden på et af de to øverste spor. Hvis ikke det sker vil der blive lagt 500 kr. på kontingentet, da det ikke er rimeligt, at Peter og Kaj skal flytte disse både indtil flere gange. Ham der slår græs må køre siksak mellem bådene”.

Fra Poul Flohr:

Det er svært at holde sig i Superligaen, det koster både tid og penge. Derfor foreslår undertegnede og en del medlemmer dannelse af en ” Supergruppe”, og dertil søger vi generalforsamlings velsignelse.

Supergruppen skal foretage sig det fornødne omkring: 1. Praktiske gøremål. 2. Økonomi. 3. Presse. Supergruppen sammensættes i første omgang af Finn Jensen og Ole Nielsen. Supergruppen består minimum af 6 medlemmer, heraf eet medlem fra bestyrelsen + besætningen. Der arbejdes efter princippet ”Konsensus”, og der skal vindes. Gruppen er selvsupplerende. Denne gruppe skal medvirke ril at ”gøde jorden” og lave vandet blåt. Sejlerne skal sejle. Sammen kan vi mere.

7. Valg af bestyrelse: 3 medlemmer af bestyrelsen er på valg.

Jens Nørgaard. Indstilles af bestyrelsen til genvalg

Keld Gammelgaard. Indstilles af bestyrelsen til genvalg

Brian Gammelgaard. Ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Kim Stoffregen til valg

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9. Valg af styregruppemedlemmer: 3 til Havn, 3 til Klub, 3 til Sport.

10. Eventuelt.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *