Bestyrelsesmøde 2. september

 

Der var afbud fra Kenneth

  1. Godkendelse af referat
  2. Orientering fra formanden
  3. Generalforsamling 2015
  4. Sejlerskolen
  5. Økonomi
  6. Vinterbaderne
  7. Tyverisikring
  8. Vestmolen
  9. Eventuelt

 

Ad. 1. Referatet blev godkendt

Ad. 2.

Formanden kunne fortælle at det gode vejr havde bevirket at der havde været rekordmange til Waterfestival. Det økonomiske resultat kendes dog endnu ikke.

Vi har søgt en kommunefond om penge til en lettere renovering af vores baderum

Terrassen er blevet flot renoveret og vestsiden af vores område er ved at blive drænet.

Ad. 3. Af praktiske grunde flyttes generalforsamlingen til 14. november. Bestyrelsen mødes 13. oktober dels for at holde møde, dels for at pakke materiale til udsendelse.

Ad. 4. Sejlerskolen, der er et samarbejde mellem Hadsund og Hobro fungerer godt. Hobro tager sig af de voksne, mens vi tager os af børn og unge. Vi stiller vores ynglinge til rådighed for Hobro, mens de tilbyder optimister til os. I 2015 har Hobro disponerede den ene af vores ynglinge. Hvis de er interesseret i den anden yngling vil de få den, i modsat fald sættes ynglingen til salg blandt medlemmerne.

Jens havde lavet et udkast til aftale mellem de to klubber.

Ad. 5. Økonomien ser fornuftig ud. Ungdomsafdelingen har modtaget 5000 kr, som Flemming Birk havde søgt i Dansk Sejlunion

Ad. 6. Bestyrelsen havde modtaget en henvendelse fra vinterbaderne om reparation af en dør ind til saunaen.

Døren vil blive repareret, men det førte endnu engang til diskussion af omkostningerne ved at have vinterbadere.

Ad. 7. Ulrik Thøgersen havde opfordret bestyrelsen til at diskutere om der kan indføres en bedre tyverisikring omkring havn og bådplads.

Bestyrelsen havde en drøftelse af sagen og Jens og Preben vil se på sagen.

Ad.. 8. Formanden oplyste at det er en betingelse for at søge fondene om tilskud til reparationen af vestmolen, at der udarbejdes en egentligt projektbeskrivelse med tekniske muligheder og økonomi.

I bestyrelsen var der enighed om, at en sådant projektbeskrivelse under alle omstændigheder bør udarbejdes, for en dag bliver det nødvendigt at renovere molen.

Ad. 9. Brian spurgte om vi har forsøgt at få ændret åbningstiderne for Hadsund Broen – andet end ved henvendelse til Alex på broen.

Formanden vil kontakte de øvrige klubber i fjorden med henblik på en fælles henvendelse til Vejdirektoratet.

Brian foreslog at der opsættes nogle skilte, så autocampere ved hvor de skal parkere.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *