Bestyrelsesmøde 25. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde i Sejlklubben 25. marts 2015

Alle var til stede.

Dagsorden:

1. Orientering fra Formanden

2. Oplæg vedr. jubilæum i 2017

3. Mariager Fjord sejlerskole og ungdomsafdeling

4. Etablering af ekstra grillplads og renovering af nuværende

5. Reparation ved vinterbadernes lokale

6. Økonomisk oversigt

7. Eventuelt

Referat:

1. Orientering fra formanden

Formanden henledte opmærksomheden på, at Henrik Larsen i en periode havde fået sit job udvidet til det dobbelte idet han ud over at være sygehusdirektør for hospitalerne i Vendsyssel nu også skulle stå for sygehuset i Thisted. Formanden havde talt med Henrik om situationen om der evt. ville være behov for aflastning af jobbet som kasserer, fx at vi køber nogle timer fra en bogholder.

Henrik Larsen ville vende tilbage til bestyrelsen, hvis det viste sig at arbejdsbelastningen var for stor, men for nuværende mente han at kunne klare kassererjobbet. De nye hvidvaskningsregler havde betydet en alvorlig belastning i kassererjobbet, men det skulle nu være på plads.

————

Der var indkøbt nye møbler til terrassen, og så havde Spar Nord Fonden bevilget penge så vi kunne indkøbe to børnemøbelsæt, som var ønsket af de plejemødre der ofte bruger området om sommeren. Møblerne var bestilt på Hadsund Produktionsskole.

————-

Til sommerfesten der holdes 30. maj havde formanden bestilt kommunens aktivitetsvogn til børn, samt en hoppeborg gennem vores sponsor Andelskassen.

Der vil også blive mulighed for en eller anden form for kapsejlads.

2. Oplæg vedr. jubilæet

Hadsund Sejlklub blev stiftet 17. august 1942, dvs. vi har jubilæum i 2017, hvilket vil blive markeret i forbindelse med sommerfesten 2017.

Keld har sammen med Karl Johan arbejdet på et skrift om fjorden, der evt. kan udgives i samme anledning, i øvrigt drøftedes hvilke andre aktiviteter der kan komme på tale.

 

3. Mariager Fjord sejlerskole og ungdomsafdeling

Der havde været afholdt et møde i Hobro om et samarbejde mellem de to klubber således at Hadsund kan benytte Hobros sejlerskole og Hobro kan benytte ungdomsafdelingen i Hadsund.

Et rigtigt godt initiativ! Interesserede kan læse videre på vores hjemmeside, hvor der er et menupunkt. “Sejlerskole”

Et af de udestående spørgsmål var hvem der skulle betale, hvis en jolle skulle blive beskadiget i forbindelse med samarbejdet. Bestyrelsens svar var, at det skal den klub der ejer jollen.

Når der er børn fra Hobro der deltager i ungdomsafdelingen i Hadsund betaler Hobro, hvad der svarer til kontingentet i Hadsund.

4. Etablering af ekstra grillplads og renovering af nuværende

Gamle Peter – undskyld, Flittige Peter, mente at der var behov for en renovering af grillpladser vest for beddingen og evt. etablering af en ekstra.

Det lød som en fin idé, så styregruppe Havn vil se på det videre forløb.

5. Reparation ved vinterbadernes lokale

Døren indtil omklædningsrum mv. for vinterbaderne trænger til at blive udskiftet.

Punktet førte til en fornyet debat om vinterbaderne og økonomien i aktiviteten. Klubben ønsker som minimum, at aktiviteten ikke giver et driftsmæssigt underskud og det var tidligere beregnet at det krævede 20 betalende vinterbadere.

Det blev derfor besluttet at døren naturligvis skal udskiftes, men samtidig ønskede vi sikkerhed for økonomien, dvs. det vil blive drøftet med vinterbaderne, at de selv står for kontingentopkrævningen, da det var administrativt tungt for kassereren på grund af restancer mv. Klubben ønsker 10.000 kr. fra vinterbaderne om året, svarende til 20 vinterbadere.

6. Økonomisk oversigt

Henrik orienterede om den økonomiske status, og den ser fin ud.

7. Eventuelt

Brian der i øjeblikket ligger på formandens plads (altså hans båds) bemærkede at træværket ved den gamle bedding trænger til fornyelse.

Leif svarede at man godt var klar over problemet, men ikke rigtigt hvordan det kunne udbedres.

Kenneth oplyste at der er oprettet en Facebookgruppe for Hadsund Sejlklub.

Henrik foreslog at der laves en foto-konkurrence hen over sommeren med årets bedste sejlerbillede.

For referatet Keld Gammelgaard

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *