Referat bestyrelsesmøde 26. november

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

Flemming Birk ønskede at referatet fra 29. oktober blev korrigeret således at det slettes han følte sig som en ”enmandshær” idet han havde god hjælp fra forældre.

2. Nyt fra formanden

3. Generalforsamlingen – referatet er på nettet

4. Internettet

5. Budgettet og klubbens økonomi

6. Eventuelt

ooooooooo0000ooooooooooo

 

 

1. Godkendelse af referat

Flemming Birk ønskede at referatet fra 29. oktober blev korrigeret således at det slettes han følte sig som en ”enmandshær” idet han havde god hjælp fra forældre.

Herefter blev referatet godkendt.

2. Nyt fra formanden

Formanden orienterede om at han havde deltaget i årets Flid konference, hvilket havde været meget interessant. Et punkt havde blandt andet handlet om hvordan man gør havene mere attraktive. Keld fik oplægget til brug sammen med havnefødderne.

Der er stadig problemer med enkelte punkter i ordensreglementet.

1. Tilsyneladende er der flere både på land der bruger landstrøm.

2. En enkelt hundeejer kan tilsyneladende ikke finde ud af at man ikke må have hund med ind i klubhuset. Bestemmelsen gælder for alle medlemmer.

Onsdagssejlerne kører åbenbart et bogholderi uden om klubbens normale. Der er ingen frygt for at det ikke går retmæssigt for sig, men det er ikke rimeligt at nogle aktiviteter holdes uden for det normale regnskab. Fremover skal sports kassebeholdning indgå i klubbens.

 

 

3. Generalforsamlingen

Alle var enige om, at generalforsamlingen var forløbet meget tilfredsstillende, selvom A-maleren havde fået meget taletid J

Som tidligere meddelt holdes der ekstraordinær generalforsamling 16. januar.

4. Internettet

Klubbens nuværende telefon og internet bliver opsagt pr. 1. januar og Brian og Keld anskaffer og installerer det nye internet.

Der oprettes en ny konto i Østjysk Bank til brug for indbetalinger af havnepenge og lignende via mobiltelefonen. I samme forbindelse udstyres Keld Gammelgaard med et dankort til samme konto. Der indsættes 2500 kr. på kontoen til etablering af nettet på kontoret.

5. Budgettet og klubbens økonomi

Da kassereren desværre var fraværende var der alene tale om en foreløbig afstemning af budgetter. De foreløbige budgetter udgør: Klub: 73.000 kr., Sport 25.000 kr. og Havn 176.000 kr. Hvilket kræver en prioritering.

6. Eventuelt

Leif spurgte om der var behov for flere skilte på havnen specielt til brug for gæster. Keld tager det med til havnefødderne.

 

For referatet Keld Gammelgaard

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *