Referat af bestyrelsesmøde 20. august

Referat fra bestyrelsesmøde 20. august 2013

 

Dagsorden:

 

  1. godkendelse af referat
  2. Bordet rundt
  3. Evaluering af sommerfest og Waterfestival– indhold, økonomi og andet
  4. Rabatordning for gæstesejlere (forslag fra Jens)
  5. Prisen på diesel og mobilbetaling
  6. Den kommende generalforsamling
  7. Skal vi have en projektansvarlig?
  8. Økonomi
  9. Mødekalender for bestyrelsen
  10. Eventuelt

 

Referat:

Ad. 1. Referatet blev godkendt

Ad. 2.

-Jens og Keld har haft møde med Codan om vores forsikringer. De tages op på et af de kommende møder.

-Medlemsmødet drøftedes kort og tages op på et kommende møde.

-Jens havde talt med formanden for roklubben om ønsket om at forskønne området mellem klubberne

-Der er mandskab der har meldt sig til at renovere de gamle toiletter.

– Leif og Henrik kunne oplyse at vi har haft en netto tilgang af nye bådejere – HURRA

-Det blev diskuteret hvad vi egentligt får for vores kontingent på over 20.000 kr. til Dansk Sejlunion. De er utroligt træge til at handle. Trods gentagne henvendelser er det stadig ikke alle medlemmer der modtager Sejlerbladet. Jens skriver til formanden.

-Keld kunne oplyse at der havde været knas med vores røde telefon i sommer – den der sidder i forgangen. Den havde på egen hånd ringet mere end 100 gange til alarmcentralen. Den er nu afbrudt. Vi har telefonen af hensyn til det blå flag. (Brian har efterfølgende konstateret at det dyre abonnement kan erstattes af en mobiltelefon uden sim-kort)

-Preben fortalte at det er muligt at købe nogle borerør der evt. kan erstatte vores telefonpæle. Formanden undersøger erfaringerne fra Hobro.

ad. 3. Sommerfesten havde været en overstrømmende succes med 96 spisende og to kapsejladser der på ingen måde konkurrerede med hinanden, men tværtimod supplerede hinanden. Blåt bånd og hyggesejladsen for motorsejlere mv. Og så gav det et overskud på godt 5000 kr. Så modellen benyttes også i 2014.

I betragtning af det dårlige vejr var Waterfestival en rimelig succes, men det økonomiske resultat kendes ikke.

Ad. 4. Jens havde oplevet at man kunne opnå rabat på havnepenge på Väneren, når man først havde betalt fuld pris i en havn, og spurgte om vi kunne indføre noget tilsvarende i  Mariager Fjord.

Ideen er måske ikke så tosset, men den kan ikke indføres i Mariager Fjord da vi er en af de eneste havn med havnefoged.

Der blev så diskuteret om der kunne være andre modeller fx betal for 4 overnatninger og få 5.

Ad. 5. Fra flere medlemmer er der blevet spurgt om ikke vi kunne have en lavere dieselpris for medlemmer. I dag er der en del der får diesel fra andre kanaler.

Konklusionen på drøftelserne var, at det ikke er praktisk muligt. Vi kan ikke sætte prisen så meget ned at vi kan konkurrere og samtidig have en smule rentabilitet.

Brian spurgte om ikke vi kunne begynde at benytte mobilbetalinger (betale med telefonen).

Det er klart en mulighed i fremtiden, men der er endnu ikke mange der kender systemet, og vi skal have tjek på det tekniske for der er mindst to systemer. På den ene side Danske Banks på den anden side de fleste andre.

Ad. 6. Generalforsamlingen holdes 9. november kl. 13 med en bid brød inden.

Ad. 7. Vi har mange aktiviteter i gang på havnen og det kan være ret belastende for nogle af bestyrelsesmedlemmerne at skulle koordinere dem. Derfor blev det drøftet om vi kunne ændre organisationen således at der var en der ikke var medlem af bestyrelsen som koordinerede aktiviteterne.

Spørgsmålet tages op senere.

Ad. 8. Henrik redegjorde for økonomien. Den ser ganske fornuftig ud.

Ad. 9. Næste møde 17. september. Keld udarbejder en aktivitetskalender for det kommende år.

Ad. 10. Der var intet under punktet.

 

For referatet Keld Gammelgaard

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *