Referat bestyrelsesmødet 12.12.12.

 1. Godkendelse af referat
 2. Orientering fra formanden
 3. Opfølgning på generalforsamling
 4. Konference i Flid – herunder diskussion af ”Sikker havn” se nettet sikkerhavn.dk
 5. Aktivitetskalender – oplæg følger
 6. Hvilke projekter forventes igangsat i 2013
 7. Hvordan hjælper vi ungdomsafdelingen
 8. Indkøb af klub-beddingsvogn
 9. Eventuelt

 

1. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

2. Orientering fra formanden

Det blev aftalt at alle medlemmer af styregrupperne indkaldes til 17. januar, så der kan holdes planlægningsmøder efter generalforsamlingen.

Formanden orienterede om at ansøgning om Blåt Flag skal sendes inden for den kommende måned, men emnet skulle viderebehandles under pkt.  4. Styregruppe Havn fik til opgave at udarbejde ansøgning.

3 . Opfølgning på generalforsamling

Forløbet af generalforsamlingen blev diskuteret, der var enighed om at der ikke var væsentlige hængepartier.

4.Konference i Flid – herunder diskussion af ”Sikker havn” se nettet sikkerhavn.dk

Keld havde været til konference i FLID og gav et referat:

 1. Sejlsporten er i tilbagegang. Nogle tal: 60 pct. af alle havne har tomme pladser, og de seneste to år har der hvert år været et fald i antal ”overnatninger” på ca. 50.000 både. Et alvorligt problem er gennemsnitsalderen der nærmer sig 60.
 2. Et indlæg fra Kystdirektoratet afslørede at en typisk sag tager 13 uger, men skal der laves en VVM redegørelse tager det typisk halvandet år. Det var nyt for mig at Kystdirektoratet ligger i Lemvig – Kystdirektoratet skal stort set godkende alt ved ændringer af havne og broer J
 3. Der blev orienteret om et havneadministrationssystem, men det var absolut kun for store havne – pris 22.000 kr. plus 1000 kr. pr. måned plus indkøb af hardware. Samme firma som udbyder det store system har i samarbejde med Flid besluttet at udbyde et light produkt til reservering. Ideen er at havnene udpeger nogle pladser til reservering. En sejler kan derefter gå ind på en hjemmeside og foretage en reservation og betale. systemet sender derefter en mail til havnekontoret, der så går ud og vender det grønne skilt til rødt..Jeg mener ikke at systemet er velegnet til en lille havn som vores med frivillige havnefødder.
 4. I et samarbejde med Børneulykkesfonden, Codan og Dansk Sejlunion lanceres konceptet ”Sikker Havn” hvor man kan blive certificeret og få tilladelse til at flage med ”Sikker Havn” Konceptet med Sikker Havn er et glimrende supplement til det blå flag, og kan måske tiltrække børnefamilier. Se i øvrigt  www.sikkerhavn.dk

Det blev besluttet at undersøge muligheden for at blive ”Sikker Havn”

5. Aktivitetskalender

De forskellige forslag til aktiviteter i 2013 blev drøftet og den foreløbige liste blev ajourført og sendes til medlemmerne. Listen er ganske omfattende med mange interessante bidrag.

6. Hvilke projekter forventes igangsat i 2013

Punktet afventer møderne 17. januar

7. Hvordan hjælper vi ungdomsafdelingen

Kenneth oplyste at han havde været i kontakt med Flemming Birk om hvilke ønsker sportsgruppen havde. Bestyrelsen var meget positiv indstillet overfor at hjælpe specielt de to Flemminger med ungdomsarbejdet. Det vil blive prioriteret højt i 2013. En prioriteret ønskeliste kan udarbejdes på mødet 17. januar.

8. Indkøb af klub-beddingsvogn

På strategiseminaret i foråret havde bestyrelsen diskuteret muligheden for at klubben anskaffede et par klub-beddingsvogne for at tiltrække nye medlemmer.

Muligheden blev igen diskuteret, men der var ikke stemning for at klubben skulle foretage så stor en investering –  omkring 50.000 kr.

I stedet vil vi blandt andet på hjemmesiden tydeliggøre hvor og hvordan man anskaffer en vogn, ligesom man kan få det oplyst ved pladsformanden Leif Christensen.

Skulle der være et medlem der var interesseret i det, vil klubben få fremstillet en vogn der kan lejes ud – prisen vil skønsmæssigt være ca. 3000 kr. pr. år.

9.Eventuelt

Brian oplyste at ordensreglementet er indsendt til Kystdirektoratet

Keld orienterede om et møde i HAVSU om benyttelse af broen ved Bramslev Bakker. Hvis man er ved båden, er det tilladt at lægge sig på ydersiden, men kommer Svanen skal man flytte sig. Det er under ingen omstændigheder tilladt at overnatte ved broen.

Kenneth spurgte om der evt. skulle udarbejdes en fælles folder for klubberne ved fjorden. Det undersøges, hvilke foldere der allerede findes.

Vi vil også i marts 2013 indrykke en annonce i Nordjyske og Randers Amtsavis med ledige pladser. Vi er også at finde på FLIDs hjemmeside, hvor man kan se hvilke havne der har ledige pladser.

Henrik oplyste at restancerne er bragt væsentligt ned. Problemet koncentrerer sig nu om en enkelt større restant.

Jens oplyste at der er planer om at male klubhusets træværk i 2013. B-maleren har udspillet.

Desværre måtte udbedringen af pontonen udsættes på grund af sygdom.

 

Næste møde 28. januar.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *