Bestyrelsesmøde 29. februar

Bestyrelsesmøde i Hadsund Sejlklub

29. februar 2012

Deltagere: Morten Knudsgaard, Jens Nørgaard, Morten Hindsholm, Leif Christensen, Henrik Larsen, Brian Gammelgaard og Keld Gammelgaard

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2. Orientering ved formanden

3. Oplæg til strategimøde 17. marts

4. Indberetning til Dansk Sejlunion

5. Opkrævning af kontingent

6. Kalenderårsregnskab

7. Budgetopfølgning

8. Flydebroens fremtid

9. Ny legeplads og plan for området

10. Broen i Høllet

11. Klubhusets tag

12. Arbejde på havnen

  • Skal nye medlemmer arbejde det første år?
  • Skal medlemmer der har meldt sig til at arbejde betale, hvis de ikke aktiveres?

13. Fællestur i Kr. Himmelfartsferien

14. Forårsnyhedsbrev

15. Eventuelt

 

 

1. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt

2. Orientering ved formanden

Formanden orienterede om de kommende generalforsamlinger i Dansk Sejlunion og Flid. Det skønnes ikke at dagsordenerne er så interessante, at der er behov for deltagelse fra Hadsund.

Kontingentet til Dansk Sejlunion sættes i øvrigt op med 4 kr. pr. medlem til 96 kr., hvilket betyder at Hadsund skal betale omkring 14.000 kr. pr. år for medlemskabet, hvilket gav anledning til en mindre diskussion.

Næste år har Sejlunionen 100 års jubilæum. Vi undersøger om der er noget vi kan bidrage med.

3. Oplæg til strategimøde 17. marts

Bestyrelsen samles lørdag den 17. marts for at drøfte de kommende års strategi for Sejlklubben. Resultatet fra mødet skal blandt andet bruges ved medlemsmødet 10. maj.

4. Indberetning til Dansk Sejlunion

Kassereren har nu indberettet navnene over medlemmer i Sejlklubben til Dansk Sejlunion, således at alle skulle modtaget medlemsbladet fra Sejlunionen fremover.

5. Opkrævning af kontingent

Henrik er ved at gøre klar til at modernisere opkrævningen af kontingent, således at man kan tilmelde betalingen til PBS/ nu Nets, og dermed nedbringe restancerne.

I forbindelse med udsendelse af kontingentopkrævningen her i foråret vil der blive udsendt et informationsbrev fra klubben om de nye muligheder.

Morten Hindsholm er desuden ved at være klar med indmeldelsesblanketter til hjemmesiden, så det også bliver nemmere.

6. Kalenderårsregnskab

Kassereren havde udarbejdet et udkast til kalenderårsregnskab, der skal bruges til kommunen

7. Budgetopfølgning

Fremover er det planen at bestyrelsen løbende skal følge op på budgettet, men punktet blev udskudt i denne omgang på grund af Henriks omlægning af regnskabssystemet.

Det blev besluttet at fremover vil det være bestyrelsen der tager stilling til hvornår medlemmer der melder sig ud kan få deres indskud tilbage. Udtrådte medlemmer har først krav på tilbagebetaling når deres plads er afsat til anden side, og i øjeblikket har vi for mange ledige pladser.

8. Flydebroens fremtid

Spørgsmålet har strategisk betydning, hvorfor det udsættes til 17. marts.

9. Ny legeplads og plan for området

Leif og Brian har fået hjælp fra et af vores medlemmer, der er anlægsgartner, til at lave en plan for området ved klubhuset.

Planen er endnu ikke færdig, men den ny legeplads skal på plads i år.

10. Broen i Høllet

Hadsund og Hobro er blevet enige om at renovere broen i Høllet, og udlægge mooring liner. Ejeren i Høllet har accepteret renoveringen, og vil evt. selv benytte den til en jolle, og han er ved at anskaffe sig en hjertestarter, som vi også vil kunne benytte, hvis det værste skulle ske.

Planerne er desuden godkendt af Transportministeriet og Kommunen. Planerne betyder endvidere at servitutten skal justeres. Den endelige behandling af den del af sagen vil blive behandlet på bestyrelsens næste ordinære møde.

Renoveringen betyder at broen vil blive lukket for gæster fra 15. september 2012, og resten af sæsonen.

11. Klubhusets tag

Jens har sendt en ansøgning til kommunen om tilskud til udskiftning af taget på den nye del af klubhuset. Det forventes at udskiftningen vil ske her i foråret.

12. Arbejde på havnen

  • Skal nye medlemmer arbejde det første år?
  • Skal medlemmer der har meldt sig til at arbejde betale, hvis de ikke aktiveres?

 

Der var enighed om at nye medlemmer er mere end velkomne til at arbejde det første år efter indmeldelsen, men sker det ikke, vil de ikke blive afkrævet 2000 kr.

Hvis et medlem ikke er blevet aktiveret af en af arbejdsgrupperne, skal de ikke betale, men hvis de ikke er aktivere, fordi de selv har sendt afbud eller ikke mødt op et antal gange, skal der betales.

13. Fællestur i Kr. Himmelfartsferien

Som bekendt holdes der en fællestur til Anholdt i Kr. Himmelfartsferien, hvis vejret tillader det. Jens vil invitere til et orienteringsmøde i god tid inden.

Bestyrelsen har i øvrigt indgået en aftale med Frank Christensen om at holde et par minikurser for kvinder der gerne vil vide lidt mere om den praktiske sejlads. Datoer vil blive udsendt senere.

Jens kunne desuden oplyse han havde været i kontakt med Marinehjemmeværnet i Randers, og de ville komme herop med deres skib, og give en demonstration i slutningen af april, hvor der vil være mulighed for en tur.

14. Forårsnyhedsbrev

Som nævnt ovenfor vil der blive udsendt et nyhedsbrev i løbet af marts.

15. Eventuelt

Det blev oplyst at det ekskluderede medlem Torkel Johnsen havde været i klubhuset. Det er ikke acceptabelt. Han har ikke adgang til klubhus eller området, udover opsyn med sin båd indtil den skal fjernes senest 1. april 2012.

Poul Flohr havde fremsendt materiale om salg af is og evt. anskaffelse af en lille terminal så gæster kan betale med kort. Bestyrelsen tog henvendelsen til efterretning. Anvendelse af teknik vil bl.a. blive drøftet på seminaret 17. marts.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *