Bestyrelsesmøde 23/11 2010

 

Hovedpunkter fra mødet:
 

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som:

  • Formand: Morten Knudsgaard
  • Næstformand: Jørgen Munk
  • Kasserer: Jørgen Windfeldt
  • Sekretær: Dolan Sund Nielsen

Endvidere indtræder Dolan Sund Nielsen i HAVSU, hvor også Kjeld Gammelgaard stiller sig til rådighed.
Vedrørende Waterfestival indtræder Henrik Larsen i arbejdet hvor også Ole Høj og Per Andersen deltager.

Opfølgning på generalforsamlingen

Referat følger senere.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes 6/1 2011
Justering af havnereglement

Brian søger at få det samlede havnereglement (nu ordensreglement) godkendt af Kystdirektoratet, idet dette dokumenterer håndtering af eventuelle restancesager mv.

Opstart af styregrupper

Bestyrelsen fordelte sig til hver af de 3 Styregrupper, således:

  • Havnen: Brian Gammelgaard og Jørgen Munk.
  • Sport: Henrik Larsen og Morten Hindsholm.
  • Klub: Jørgen Windfeldt og Dolan Sund Nielsen

Et fælles opstartsmøde i de 3 Styregrupper afholdes den 6. januar i umiddelbar forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling

Sponsoraftale
Forslag til ny samarbejds- og sponsoraftale med Østjysk Bank drøftedes og blev godkendt.

 

Med sejlerhilsen

Bestyrelsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *