Bestyrelsesmøde afholdt 20/9-2010

Bestyrelsesmøde afholdt 20/09-2010

Hovedpunkter fra mødet:

  • Generalforsamling. Forberedelse til generalforsamling.
  • Sikkerhed/el på havnen. Den af AKE fremsendte fejlrapport blev behandlet.
  • Affaldsplan, Miljøministeriet. Morten K redegjorde kort for arbejdet med at etablere en affaldsplan – og ikke mindst at få den godkendt.
  • Hjemmeside. Morten Hindsholm har overtaget ansvaret (og arbejdet) med ajourføring af hjemmesiden.
  • Legeplads. Det undersøges i hvilket omfang vi kan søge fondsmidler til etablering af en spændende legeplads.
  • Etablering af opholdsareal ved ”fiskepladsen” i den gamle havn. Hvis der melder sig interesserede, der vil etablere en opholdsplads ved fiskepladsen i den gamle havn, vil bestyrelsen behandle og sandsynligvis godkende en etableringsplan med tilsvarende budget.
  • Uddeling af klubstandere. I foråret vil vi sammen med kontingentopkrævningen udsende en ny klubstander til alle bådpladsindehavere.
P.S. Generalforsamlingen holdes den 13. november kl. 13.00 med frokost fra kl. 12.00.

De bedste sejlerhilsner

Bestyrelsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *