Bestyrelsesmøde afholdt 14/06-2010

Hovedpunkter fra mødet:
Dankortterminal til dieselsalg. Det er i højere grad administrationen ifm. brug end
prisen, der er problematisk, da vi har frivillige, skiftende havnefogeder. En enig
bestyrelse besluttede, at Jørgen W. undersøger sagen, så en overgang til brug af
dankortterminal kan vedtages eller forkastes ved næste bestyrelsesmøde.
PBS. Det økonomisystem vi har kan ikke håndtere PBS. Bestyrelsen beslutter
enstemmigt at holde fast ved den aftale der er indgået med Jørgen W., at så længe
han er kasserer, beholder vi det nuværende økonomisystem uden PBS.
Arbejdsindsats. Der kan være mange gode og mindre gode grunde til, at der er
vanskeligheder med at få de medlemmer, der har meldt sig til at arbejde, til rent
faktisk at gøre det. Arbejdet bliver i hovedreglen udført ift. planen, og de 2000,00 kr.
fra medlemmer der melder pas bliver også indbetalt, men der bruges meget tid og
energi på at ringe rundt efter folk og omstrukturere arbejdsopgaver og tidsplaner.
Umiddelbart satser en enig bestyrelse på, at en bedre tilrettelæggelse og bedre
varsling til det arbejdende folk vil afhjælpe nogle af problemerne.
Waterfestival. Klubben skal stille med ca. 30 frivillige.
Gummiged. Der er udarbejdet en liste over, hvem der må køre med den. Den findes
på havnekontoret og vil fremover også være at finde i gummigeden, så ingen er i
tvivl om, hvem der har kendskab til brug af gummiged.
Sikkerhed på havnen. I forhold til medlemmer der ikke fortøjer deres både ordentligt
er der brug for sanktionsmuligheder. En enig bestyrelse besluttede at forsøge
med at påsætte nye fortøjninger (de gamle bliver på) og sende regning + gebyr
til bådejeren. Alternativt kan der evt. trækkes i bådpladsindskudet. Dog skal det
undersøges om sidstnævnte er lovligt.
Tyveri/videoovervågning. Bestyrelsen vurderer at der ikke er behov for
videoovervågning af havneområdet. Det er tidligere forsøgt med aflåsning af
bomme, men da dette ikke sikrer mod tyveri fra vandsiden, anses det blot for at
være en unødig hindring ift. normal færdsel på området. I stedet indskærpes det
over for medlemmerne, at de skal sikre deres effekter eller fjerne dem fra bådene.
Endvidere sættes der sensorer på lygterne, så lyset tændes ved bevægelse.
”Værtshusmiljøet”. På medlemsmødet var der generel opbakning til, at det ikke skal
være sådan i klubben. Klubben skal være et rart sted at være for store og små, og
vi vil ikke acceptere, at den ligner et værtshus. De sanktioner der allerede er taget
i brug, ser ud til at virke, og næste gang der måtte opstå problemer, er det den
samlede bestyrelses opfattelse, at der skal falde advarsler og eksklusioner.
Adgang til og brug af klubhuset. Bestyrelsen har besluttet, at der skal kode på
hoveddøren hele tiden. Medlemmer og gæster får den udleveret.
Næste bestyrelsesmøde afholdes 23/08-2010
De bedste sejlerhilsner
Bestyrelsen
Hovedpunkter fra mødet:
  • Dankortterminal til dieselsalg. Det er i højere grad administrationen ifm. brug end prisen, der er problematisk, da vi har frivillige, skiftende havnefogeder. En enig bestyrelse besluttede, at Jørgen W. undersøger sagen, så en overgang til brug af dankortterminal kan vedtages eller forkastes ved næste bestyrelsesmøde.
  • PBS. Det økonomisystem vi har kan ikke håndtere PBS. Bestyrelsen beslutter enstemmigt at holde fast ved den aftale der er indgået med Jørgen W., at så længe han er kasserer, beholder vi det nuværende økonomisystem uden PBS.
  • Arbejdsindsats. Der kan være mange gode og mindre gode grunde til, at der er vanskeligheder med at få de medlemmer, der har meldt sig til at arbejde, til rent faktisk at gøre det. Arbejdet bliver i hovedreglen udført ift. planen, og de 2000,00 kr. fra medlemmer der melder pas bliver også indbetalt, men der bruges meget tid og energi på at ringe rundt efter folk og omstrukturere arbejdsopgaver og tidsplaner. Umiddelbart satser en enig bestyrelse på, at en bedre tilrettelæggelse og bedre varsling til det arbejdende folk vil afhjælpe nogle af problemerne.
  • Waterfestival. Klubben skal stille med ca. 30 frivillige.
  • Gummiged. Der er udarbejdet en liste over, hvem der må køre med den. Den findes på havnekontoret og vil fremover også være at finde i gummigeden, så ingen er i tvivl om, hvem der har kendskab til brug af gummiged.
  • Sikkerhed på havnen. I forhold til medlemmer der ikke fortøjer deres både ordentligt er der brug for sanktionsmuligheder. En enig bestyrelse besluttede at forsøge med at påsætte nye fortøjninger (de gamle bliver på) og sende regning + gebyr til bådejeren. Alternativt kan der evt. trækkes i bådpladsindskudet. Dog skal det undersøges om sidstnævnte er lovligt.
  • Tyveri/videoovervågning. Bestyrelsen vurderer at der ikke er behov for videoovervågning af havneområdet. Det er tidligere forsøgt med aflåsning af bomme, men da dette ikke sikrer mod tyveri fra vandsiden, anses det blot for at være en unødig hindring ift. normal færdsel på området. I stedet indskærpes det overfor medlemmerne, at de skal sikre deres effekter eller fjerne dem fra bådene. Endvidere sættes der sensorer på lygterne, så lyset tændes ved bevægelse.
  • ”Værtshusmiljøet”. På medlemsmødet var der generel opbakning til, at det ikke skal være sådan i klubben. Klubben skal være et rart sted at være for store og små, og vi vil ikke acceptere, at den ligner et værtshus. De sanktioner der allerede er taget i brug, ser ud til at virke, og næste gang der måtte opstå problemer, er det den samlede bestyrelses opfattelse, at der skal falde advarsler og eksklusioner.
  • Adgang til og brug af klubhuset. Bestyrelsen har besluttet, at der skal kode på hoveddøren hele tiden. Medlemmer og gæster får den udleveret.
Næste bestyrelsesmøde afholdes 23/08-2010
 
De bedste sejlerhilsner, Bestyrelsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *