Indmeldelsesblanket uden bådplads

Aktive medlemmer uden bådplads må anvende alle sejlklubbens faciliteter jf. Medlemmers Rettigheder.
B-medlemmer må anvende klubhusets faciliteter.
Indberettes til Dansk Sejlunion grundet statistik.