Indmeldelsesblanket med køb af bådplads

Medlem

Indberettes til Dansk Sejlunion, grundet statistik.

Båd

Det er et krav at båden er ansvarsforsikret.

Diverse

Plads på indvendig side af flydebroen tildeles medlemmer, der ønsker det, efter anciennitet.
Medlemmer med bådplads skal årligt arbejde 10 timer eller betale 3.000 kr.