Sommerfest

Klubhuset

Reception og indvielse af flydebro, tømningsanlæg og serviceplads (tidspunkt tilgår) Sommerfest begynder kl. 18.30.