Først på Mariagerfjord

Hadsund Sejlklub

Tidligere
Næste

Husk:

Hadsund Sejlklub
Thygeslundvej 3
DK-9560 Hadsund

Kapsejlads 2021

Datoer for kapsejlads sæson 2021 Onsdag 5 maj kl.18:00 opstartsmøde med  info. for nye deltagere. Onsdag 12 maj – 29 september onsdagssejlads start kl. 18:00 pause i juli. Lørdag 21

Læs mere »
oldrace

Aflysning: Pinsetur til Aalborg

Hadsund Sejlklub finder desværre det nødvendigt at aflyse Pinsetur til Aalborg den 22. maj til 24 maj. Grunden til dette er vi ikke kender de forskellige corona restriktioner på nuværende

Læs mere »

Velkommen til den nye hjemmeside

Det er efterhånden en del år siden, sejlklubbens hjemmeside sidst fik en gang “maling”, og da den desuden kørte på en teknisk platform, som ikke særlig brugervenlig, er den nu

Læs mere »
arbejdsloerdag

Aktivitetsdag 17/4

Lørdag d.17 april er der aktivitetsdag Aktivitetsdagen vil foregå udendørs med overholdelse af de nu gældende Corona regler. Vi håber på mange deltagere, så sejlklubben såvel inde som ude kan

Læs mere »

Hadsund den 17.8.1943

Sejlsportsinteresserede forsamlet til Møde paa Hotel ”Hadsund” hvor en Del Sejlsportsinteresserede havde indbudt til Møde for at søge startet en Sejlklub for Hadsund. Der var mødt 18 og man enedes om at starte en Sejlklub hvis Navn blev vedtaget til at hedde ”Hadsund Sejlklub”. Man gik derefter over til Diskussion om Stander og mellem forskellige Forslag vedtoges med Stemmeflerhed at Standeren skal være en Kopi af Broen med hvid farve på blaa Bund. Det vedtoges at lave Lovene ligesom Silkeborg Sejlklubs Love med den Tilføjelse at Generalforsamlingen kan ændre den med ¾ Majoritet. Kontingentet vedtoges til at udgøre 10 Kr. for aktive Medlemmer og 3 Kr. for passive Medlemmer. Aktive Baadejere betaler et Indskud på 5 Kr. Følgende blev aktive Medlemmer Gunnar Sauer, Kristian Jensen, Teddy Fredriksen, Frederik Vraa, Hans Jensen, Sigfred Mortensen, Ejler Jensen, Jens Olesen, John Pedersen, Tage Hvims, Ove Hvims, Godfred Frandsen, Gunnar Larsen, Christian Holt, Vagn Nørgaard, Ole Poulsen, Vagn Sørensen. Passive medlemmer Jørgen Guldhammer, Kristian Kjær, Jacob Brandt.