Download som iCal-fil
Ambu Sejlads
Lørdag, 1. September 2018, 08:00 - 17:00
Hits : 371
Hobro Sejlklub
Indbyder til ”AMBU” kapsejlads 2018
Tidspunkt: Lørdag d. 1. september 2018
Regler: Der sejles efter ISAF’s sejladsbestemmelser, DS’s særlige bestemmelser og efter
TAUD mål
Skippermøde: Ved Hobro Sejlklubs klubhus d. 1. sep. kl. 12
Start: Første start kl. 13, sidste start senest kl. 17:30
Sejladser: Vi planlægger at afvikle 3 sejladser afhængigt af vindforhold
Banen: Banen udlægges som ’op-ned’ bane med forbehold for ændringer i forhold til
vindforhold på dagen
Præmier: Der uddeles præmier til hver 3. startende båd
Molebajer: Vi giver en mole øl efter end sejlads
Startgebyr: 150,- pr. båd, der indbetales før skippermøde
Tilmelding: Senest d. 29. august 2017 kl. 22 – husk send TAUD mål for tilmeldt båd!
Til Kasper Rytter på 5116 6877 eller mail
- Der er teltfest på havnen samme aften, hvor præmie uddelingen vil foregå.
Med sejlerhilsen
Kapsejladsudvalget i

Sikker Havn

Hovedsponsor

Spar Nord