Foreløbig dagsorden til den ordinære

generalforsamling i Hadsund Sejlklub

lørdag den 11. nov. 2017 kl: 13.00 i

klubhuset. 

(I lighed med tidligere serveres der et stykke med sild m.m. fra kl. 12.00 til en beskeden pris af kr. 25.) 

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
  5. Fastsættelse af prisliste, inkl. kontingent, leje, afgifter m.m.
  6. Behandling af evt. indkomne forslag. Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest den 21. oktober kl. 13.00.
  7. Valg af bestyrelse: 3 medlemmer af bestyrelsen er på valg.
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

 

 

Bestyrelsen.

Sikker Havn

Hovedsponsor

Spar Nord