Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 5. januar 2017 kl. 19

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Vedtægtsændringer

Bestyrelsens vedtægtsændringer, som blev vedtaget på generalforsamlingen 12. november, men hvor der var for få fremmødte til en endelig vedtagelse.

Sikker Havn

Hovedsponsor

Spar Nord