Som bekendt påhviler der den enkelte pladslejer et ekstrakontingent som dog kan konverteres til 10 arbejdstimer. Derfor beder vi dig udfylde nedenstående arbejdskort.

Arbejdskortet bedes udfyldt og afleveret senest 10. januar 2020. Med henvisning til klubbens vedtægter betragtes for sen eller manglende aflevering, som om medlemmet ønsker at betale.

Af hensyn til klubbens forsikringsforhold og vor kontrol af arbejdstimer beder vi dig nedenfor notere, hvor mange arbejdstimer du har lagt på havnen i 2019, samt udfylde tro og love erklæring angående forsikring. Skal udfyldes!

Undertegnede erklærer på tro og love, at min båd er ansvarsforsikret.

Hvis forsikringsoplysninger er ændret siden sidste år:

Powered by BreezingForms