De usynlige radarreflektorer

En ny sæson står for døren, og har man planer om at sejle uden for fjordens beskyttede vande, er det måske en idé at se på radarreflektorerne. Hvis de ser ud som på dette billede skal man være klar over, at den eneste virkning de har, er at berolige konen. De er ganske usynlige for alle andre. Som det hedder i en undersøgelse så er disse radar"reflektorer" velegnede som udstyr på en Stealth Bomber.

 

Instruktion for tilslutning til elforsyning i Hadsund Sejlklub.
I denne marina er det muligt at forsyne Deres båd gennem en direkte jordforbunden tilslutning til den
landbaserede elforsyning.
Almindeligt.
Medmindre der er installeret en skilletransformer ombord for at isoler det elektriske system fra
forsyningen i land, kan korrosion (elektrolyse) skade båden eller omkringliggende både.
Forsyningsspændingen i denne marina er normalt 230 V 50 Hz enfaset eller 400 V 50 Hz trefaset fra stik-
kontakter i overensstemmelse med EN 60309-2. klokkeslæt 6h og 9h for trefasesystemer ved IT
jordingssystem.
Der skal tages forbehold for at forhindre den bevægelig tilslutningsledning i at falde i vandet ved udtagelse
af stikprop.
Der må kun tilsluttes en bevægelig ledning til hver stikkontakt.
Den bevægelige ledning skal være i en længde uden samlinger, samt være af en type der er egnet til
anvendelse i det fri.
Fugt, støv og salt i bådens indtag kan udgøre en fare. Undersøg indtaget; rens det og tør det, hvis det er
nødvendigt, inden der forbindes til forsyningen i land.
Det er farligt for ikke-sagkyndige personer at forsøge at foretage reparationer eller ændringer. Hvis der
opstår problemer, skal marinaen kontaktes.
Ved ankomst.
Afbryd alt strømforbrugende materiel på båden.
Forbind først den bevægelige ledning til bådens indtag og derefter til forsyningen i land.
Ved afgang.
Afbryd alt strømforbrugende materiel på båden.
Udtag først den bevægelig ledning fra stikkontakten i land og derefter bådens indtag.
Sæt dæksel over bådens indtag for at forhindre indtrængen af vand.
Rul den bevægelige ledning op og kontroller at stikprop og konnektor er rene og tørre.
Opbevar ledningen et tørt sted. Hvor den ikke ødelægges.

Instruktion for tilslutning til elforsyning i Hadsund Sejlklub.

Sikker Havn

Hovedsponsor

Spar Nord