Prisen på diesel kan ses i udhængsskabet ved havnekontoret. Diesel kan købes af havnefogeden, er han ikke til stede kan du se i udhængsskabet hvem du evt. kan kontakte for diesel. Indenfor et beløb på 1500 kr. kan du betale for diesel med Mobile Pay. Det kræver alene at du over for havnefogeden viser med din telefon at du har overført pengene til 91420  (Hadsund Sejlklub)

Vi modtager ikke betalinger fra andre systemer..

Er du medlem af sejlklubben kan du også betale ved en bankoverførsel.

Sikker Havn

Hovedsponsor

Spar Nord