Dagsorden :

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
2. Besøg fra Hadsund skole.
3. Evaluering af sejlklubbens 75 års jubilæum.
4. Økonomi.
5. Generalforsamlingen.

6. Rengøring af klubhus.
7. Diesel priser.
8. Strøm og lys på broen i Høllet.
9. Mailadresser på hjemmesiden.
10. Eventuelt.

Deltagere : Jan Vernersen, Per Carlsen, Rene Poulsen, Preben Grøn, Jens Jørgen Falsig, Jens Nørgård og Leif Christensen.

Referat :

 1. Referatet blev godkendt.
 2. Sejlklubben har haft besøg af 3 stk. 5 klasser 3 stk. 4 klasser i alt 150 elever fra Hadsund skole. Eleverne fik fortalt om livet og mulighederne i sejlklubben, fik lært at binde et par knob og fik fremvist forskellige både.
 3. 75 års jubilæet får store roser alle steder fra.
  Jubilæumsskriftet blev særdeles godt modtaget. Formiddagsarrangementet var vældig hyggeligt og vellykket med deltagelse af 52 personer. Receptionen havde til gengæld deltagelse af langt flere end forventet. Festen om aftenen var særdeles vellykket med deltagelse af 116 personer, godt mad, fælles sange og et fyldt dansegulv hele aftenen/natten.
  Økonomisk blev jubilæet holdt indenfor det budgetterede.
 4. Sejlklubbens økonomi ser rigtig fin ud og der opspares penge til de ventende store investeringer hvert år, selvom der også løbende laves store forbedringer overalt. Dieselsalget går forrygende efter investeringen i det nye tankanlæg med kortautomat.
 5. Forberedelserne til generalforsamlingen blev planlagt.
  4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i år, der skal vælges 2 nye.
  Jens Jørgen Falsig modtager genvalg.
  Jan Vernersen modtager genvalg.
  Preben Grøn ønsker ikke genvalg.
  Leif Christensen ønsker ikke genvalg.
 6. Det er bemærket at rengøringen i klubhuset er mangelfuld. Der vil blive strammet op på den ugentlige rengøring samtidig med der vil blive holdt hovedrengøring et par gange om året. Hovedrengøringen vil foregå ved at indkalde medlemmer til arbejdsdage.
 7. På medlemsmødet var der ønsker om at sænke dieselprisen ved køb af store årlige mængder. Der var enighed i bestyrelsen om at literprisen ikke ændres uanset hvor store mængder diesel der købes.
 8. Nogle medlemmer havde ønsket strøm og lys på broen i Høllet. Dette ville naturligvis kræve at ejeren af broen, Høllet og Hobro sejlklub også ønskede dette. Der var flertal i bestyrelsen for at der ikke etableres strøm på broen.
 9. Bestyrelsesmedlemmernes mailadresser blev i forbindelse med svindel fjernet fra hjemmesiden. Der er imidlertid ønsker om at få dem genindført, hvilket vil ske på en mere ”hacker” sikker måde.
 10. Alle sejlklubbens forsikringer gennemgås i oktober.
  Landpladsen Øst for beddingen bliver drænet i nærmeste fremtid. 
  Udslagsvask til autocampere bliver monteret ved sauna. 
  Tag på klubhus bliver repareret. 
  Der gøres et forsøg på at finde en leder og instruktører til sejlerskole.

Referent : Leif Christensen.

Sikker Havn

Hovedsponsor

Spar Nord

Nye medlemmer er velkomne, der er ledige pladser i havnen.

Klub+

Lør 3 nov, 14:30 -
Standerstrygning
Lør 10 nov, 13:00 -
Generalforsamling
Lør 24 nov, 19:00 -
Julefrokost

Arrangementer

Ons 26 sep, 18:00 -
Onsdags kapsejlads
Ons 3 okt, 18:00 -
Onsdags kapsejlads
Lør 6 okt, 08:00 - 17:00
Fjordcup 4 Gule ærter
Tor 25 okt, 00:00
Svømning starter