Der er nu næsten 20 bøjer i fjorden placeret rundt på den skønne fjord.

Ved benyttelse af en bøje bedes følgende overholdt:

En bøje må maksimalt benyttes i tre døgn, derefter skal den overlades til andre. En ny tredøgns periode begynder først efter tre døgns fravær. Den maksimale belastning er 15 tons og må ikke overskrides. Op til tre fartøjer må gerne benytte samme bøje.

Benyttes samme bøje af flere både, er det den første båd der bestemmer om man skal ligge på siden af hinanden, eller man skal fortøje ved agterenden af den første båd. Sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd. 

Læs mere:

husk

Foreløbig dagsorden til den ordinære generalforsamling i Hadsund Sejlklub lørdag den 10. nov. 2018 kl: 13.00 i klubhuset.

( I lighed med tidligere serveres der et stykke med sild m.m. fra kl. 12.00 til en beskeden pris af kr. 30.kr.)

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
5. Fastsættelse af prisliste, incl. kontingent, leje, afgifter m.m.
6. Behandling af evt. indkomne forslag. Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest den 20. oktober kl. 13.00.
7. Vedtægtsændringer.
8. Valg af bestyrelse: 4 medlemmer af bestyrelsen er på valg. 2 medlemmer har tilkendegivet, at de er til rådighed for genvalg.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt.

Hadsund den 7. oktober 2018
Bestyrelsen.

 

herretur

Herreturen 2018 blev afviklet i samme weekend som årets første efterårsstorm rasede ned over Danmark. Så sikkerhed kom først og turen gik derfor ind i fjorden, hvor både Mariager, Hobro og Kongsdal blev besøgt. Men det ændrer ikke på at humøret var højt.

gas

Vores jubilæumsfest er slut, selv om nogle gjorde er forsøg på at få den til at vare evigt ;-)

Se eller gense fotos fra dagen her 

 

Sikker Havn

Hovedsponsor

Spar Nord

Nye medlemmer er velkomne, der er ledige pladser i havnen.

Klub+

Lør 3 nov, 14:30 -
Standerstrygning
Lør 10 nov, 13:00 -
Generalforsamling
Lør 24 nov, 19:00 -
Julefrokost

Arrangementer

Tor 25 okt, 00:00
Svømning starter