Deltagere : Jan Vernersen, Per Carlsen, Rene Poulsen, Preben Grøn, Jens Jørgen Falsig, Jens Nørgård og Leif Christensen.

Dagsorden :

  1. Evaluering af generalforsamlingerne ( Ordinær og ekstraordinær).
  2. Gennemskrivning af vedtægter.
  3. Overgang til nyt regnskabssystem.
  4. Årskalender.
  5. Camper området.
  6. Ynglingepladsen.
  7. Arbejdslørdag.

Referat :

1. Det er bestyrelsens opfattelse at både den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling forløb uden de store uoverensstemmelser mellem bestyrelsen og medlemmerne, hvilket også bekræftes af at bestyrelsens foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget med stort flertal.

2. Preben Grøn har nu renskrevet de nye vedtægter, de vil hurtigst muligt være på hjemmesiden.

3. Der udføres i oktober, november og december test på det nye regnskabssystem Conventus. Dette system vil i fremtiden lette arbejdsbyrden for kassereren betydeligt, idet kontoudskrifter fra banken kan eksporteres direkte ind i Conventus, derved behøver kassereren ikke længere taste de enkelte posteringer ind i regnskabet.

4. Årskalenderen med aktiviteter i sejlklubben blev gennemgået. Den vil blive udsendt i løbet af januar, når alle årets aktiviteter er på plads.

5. Da der er enorm fremgang i antallet af besøgende autocampere i sejlklubben, er det besluttet at forbedre forholdene betydeligt for disse. Rene Poulsen laver en plan for dette..

6. Der har været udsendt mange opfordringer til at trailerbådene ( Ynglinge,J70 osv. ) skal placeres på en lige række, så området omkring masteskuret tager sig pænt ud. Desværre er det ikke lykkedes ret længe ad gangen derfor vil der blive iværksat ændringer på pladsen, så ingen er i tvivl om hvordan bådene skal placeres.

7. Det er besluttet at afholde en arbejdslørdag 30 marts, med fokus på oprydning og rengøring såvel inde som ude. Dette arbejde udføres frivilligt ud over de påkrævede 10 arbejdstimer. Bestyrelsen håber mange møder op og får en hyggelig dag sammen med andre medlemmer. Dagen begynder med gratis rundstykker i klubhuset og til middag giver klubben også en bid brød.   

Referent / Leif Christensen.

        

Sikker Havn

Hovedsponsor

Spar Nord

Nye medlemmer er velkomne, der er ledige pladser i havnen.

Klub+

Lør 5 jan, 11:00 -
Nytårskur
Lør 2 mar, 13:00 -
Generalforsamling
Lør 30 mar, 10:00 -
Arbejdslørdag
Lør 13 apr, 14:30 -
Standerhejsning
Lør 25 maj, 00:00
Vind med Vand
Lør 17 aug, 00:00
Sommerfest
Fre 23 aug, 00:00
Familietur Høllet
Tor 19 sep, 00:00
Herretur

Arrangementer

Tor 20 dec, 16:30 - 18:00
Svømning - Hadsund Svømmehal
Tor 3 jan, 16:30 - 18:00
Svømning - Hadsund Svømmehal
Tor 10 jan, 16:30 - 18:00
Svømning - Hadsund Svømmehal
Fre 11 jan, 15:30 - 17:00
Fredags-cafe
Tor 17 jan, 16:30 - 18:00
Svømning - Hadsund Svømmehal
Fre 18 jan, 15:30 - 17:00
Fredags-cafe
Tor 24 jan, 16:30 - 18:00
Svømning - Hadsund Svømmehal
Fre 25 jan, 15:30 - 17:00
Fredags-cafe
Tor 31 jan, 16:30 - 18:00
Svømning - Hadsund Svømmehal
Fre 1 feb, 15:30 - 17:00
Fredags-cafe