husk

Foreløbig dagsorden til den ordinære generalforsamling i Hadsund Sejlklub lørdag den 10. nov. 2018 kl: 13.00 i klubhuset.

( I lighed med tidligere serveres der et stykke med sild m.m. fra kl. 12.00 til en beskeden pris af kr. 30.kr.)

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
5. Fastsættelse af prisliste, incl. kontingent, leje, afgifter m.m.
6. Behandling af evt. indkomne forslag. Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest den 20. oktober kl. 13.00.
7. Vedtægtsændringer.
8. Valg af bestyrelse: 4 medlemmer af bestyrelsen er på valg. 2 medlemmer har tilkendegivet, at de er til rådighed for genvalg.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt.

Hadsund den 7. oktober 2018
Bestyrelsen.

 

Sikker Havn

Hovedsponsor

Spar Nord

Nye medlemmer er velkomne, der er ledige pladser i havnen.

Klub+

Lør 3 nov, 14:30 -
Standerstrygning
Lør 10 nov, 13:00 -
Generalforsamling
Lør 24 nov, 19:00 -
Julefrokost

Arrangementer

Tor 25 okt, 00:00
Svømning starter