Dagsorden .

  1. Godkendelse af referat fra seneste møde.
  2. Vurdering af de to år med ” Vild med vand” projektet – hvad gør vi i fremtiden ?
  3. Skrivelse fra kommunen vedrørende kommunale havne.
  4. Nye faciliteter for vinterbaderne i roklubben.
  5. Eventuelt.

Deltagere : Jens Nørgaard, Rene Poulsen, Per Carlsen, Preben Grøn, Jens Jørgen Falsig og Leif Christensen.

Afbud fra Jan Vernersen.

Referat :

  1. Referatet blev godkendt.
  2. De bestyrelsesmedlemmer der deltog i ” Vild med vand ” var enige om det var et godt arrangement. Ros til de arrangerende medlemmer. Der var 50 – 80 deltagende personer inclusive egne medlemmer. Arrangementet vil blive gentaget i 2019 hvis arrangørerne har mod på opgaven igen.
  3. Sejlklubberne i Mariagerfjord kommune har nu endelig fået svar fra kommunen på problematikken angående både der ligger ved offentlige havne i Hadsund, Hobro og Mariager. Hadsund sejlklub er i fremtiden tildelt tilladelse til at opkræve havnepenge fra både der opholder sig ved hele trafikhavnen, kanalen og træbroen ved Davinci fra kl.19.00 – 8.00. ( Se vedhæftede brev fra Mariagerfjord kommune ). Dog er det frihavn for Træskibs Sammenslutningen.  
  4. For kort tid siden blev vi orienteret om at vinterbaderne havde andre planer end dem vi aftalte med deres repræsentanter for et par måneder siden, derfor har vi afholdt et møde med roklubben for at få præciseret de nye planer.  Roklubben/ vinterbaderne har fået lavet tegninger af en sauna/bade hytte på ca. 45 m₂ indeholdende et stort glasparti ud mod fjorden. Hytten skal placeres på roklubbens areal i hjørnet helt nede ved vandet over mod sejlklubbens Vest mole. Der søges om tilladelse til at opføre hytten. Det er planen, der skal bades fra Vest molen, fordi der er den nødvendige dybde og fordi der er rolige strømforhold. For at forskønne og lave gode adgangsforhold vil man søge om tilladelse til at lægge den eksisterende grøft mellem sejlklubben og roklubben i rør og roklubbens eksisterende græsplæne forlænges, så de to klubber kommer til at hænge sammen. Med tiden vil sejlklubben forskønne Vest molen med nyt træ, fliser mm. Sandsynligvis vil vinterbaderne blive medlemmer i roklubben i stedet for sejlklubben, hvilket betyder der skal findes en løsning i mellem de to klubber. Vinterbaderne forventer en betydelig medlemsfremgang efter de nye faciliteter er taget i brug. Der søges midler til projektet i bl.a. Kystpuljefonden.
  5. Som en forsøgsordning er der kommet Hancock produkter i automaten i stedet for Thor, vi ser om det forstærker tømmermændene eller hvad der sker.

Referent / Leif Christensen.

Sikker Havn

Hovedsponsor

Spar Nord

Jubilæum

sommerfest

Nye medlemmer er velkomne, der er ledige pladser i havnen.

Klub+

Lør 18 aug, 00:00
Hadsund Sejlklub 75 år
Fre 24 aug, 00:00
Familietur Høllet (weekend)
Tor 20 sep, 17:00 - 15:00
Herretur (4 dage)
Lør 3 nov, 14:30 -
Standerstrygning
Lør 10 nov, 13:00 -
Generalforsamling
Lør 24 nov, 19:00 -
Julefrokost

Arrangementer

Tir 7 aug, 17:30 - 20:00
Ungdom - Sejlads
Ons 8 aug, 18:00 -
Onsdags kapsejlads
Tir 14 aug, 17:30 - 20:00
Ungdom - Sejlads
Ons 15 aug, 18:00 -
Onsdags kapsejlads
Tir 21 aug, 17:30 - 20:00
Ungdom - Sejlads
Ons 22 aug, 18:00 -
Onsdags kapsejlads
Fre 24 aug, 12:00 - 14:00
Sejlsportsliga Skovshoved
Lør 25 aug, 08:00 - 17:00
Hals Barre Cup
Lør 25 aug, 12:00 - 14:00
Sejlsportsliga Skovshoved
Søn 26 aug, 12:00 - 14:00
Sejlsportsliga Skovshoved